El valencià a l'escola il·licitana

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/48733
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: El valencià a l'escola il·licitana
Autor/es: Lorente i Mora, Daniel
Director de la investigación: Mas i Miralles, Antoni
Centro, Departamento o Servicio: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Palabras clave: Programa d'immersió lingüística | Programa Plurilingue d'Ensenyament en Valencià | Normalització del valencià a Elx | Escoles i barris d'Elx | Competència lingüística | Pluirilingüisme
Área/s de conocimiento: Filología Catalana
Fecha de publicación: 28-jul-2015
Fecha de lectura: 13-jul-2015
Resumen: Aquest treball tracta d'esbrinar la situació lingüística a Elx pel que fa a les escoles. Posarem èmfasi en les escoles que ofereixen programes d'ensenyament en valencià (PIL/PEV). Tractarem de fer un inventari de les escoles d'Elx i les organitzarem segons zones (barris i pedanies), i exposarem els resultats (qualitatius) d'unes entrevistes realitzades a tutors d'ensenyament en valencià de cadascuna de les escoles que ofereixen aquests programes lingüístics a Elx. A les entrevistes trobem qüestions relacionades amb la competència lingüística dels alumnes i sobre aspectes metodològics que poden canviar envers el plurilingüisme que afecten també a la normalització del valencià a la ciutat. Cal comentar que Elx és una ciutat pionera pel que fa al desenvolupament d'ensenyament en valencià, tot i això podem adonar-nos del predomini de l'ensenyament en castellà a les escoles d'Elx, només ofereixen ensenyament en valencià al voltant d'un 32% de les escoles elxanes, per la qual cosa podem deduir que hi ha un cert desequilibri pel que fa a la normalització de la llengua a Elx, ja que l'organisme més important per a la normalització del valencià és l'escola, i a Elx presenta alguns dèficits.
URI: http://hdl.handle.net/10045/48733
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Derechos: Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0
Aparece en las colecciones:Grado en Maestro en Educación Primaria - Trabajos Fin de Grado

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
ThumbnailEl_valencia_a_lescola_illicitana_LORENTE_MORA_DANIEL.pdf1,08 MBAdobe PDFAbrir Vista previa


Este ítem está licenciado bajo Licencia Creative Commons Creative Commons