L'ISIC-IVITRA i el metacorpus CIMTAC. Noves aportacions a la lingüística de corpus

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/47502
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: L'ISIC-IVITRA i el metacorpus CIMTAC. Noves aportacions a la lingüística de corpus
Autor/es: Martines, Vicent | Sánchez-López, Elena
Grupo/s de investigación o GITE: Traducció de Clàssics Valencians a Llengües Europees
Centro, Departamento o Servicio: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana | Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
Palabras clave: Lingüística de corpus | ISIC-IVITRA | CIMTAC
Área/s de conocimiento: Filología Catalana
Fecha de publicación: 2014
Editor: Institut d'Estudis Catalans
Cita bibliográfica: Estudis Romànics. 2014, 36: 423-436. doi:10.2436/20.2500.01.160
URI: http://hdl.handle.net/10045/47502
ISSN: 0211-8572 | 2013-9500 (Internet)
DOI: 10.2436/20.2500.01.160
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/article
Derechos: Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-SenseObresDerivades 4.0
Revisión científica: si
Versión del editor: http://dx.doi.org/10.2436/20.2500.01.160
Aparece en las colecciones:INV - TRACLAVAL - Articles de Revistes

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
Thumbnail2014_Martines_Sanchez_Estudis-Romanics.pdf308,16 kBAdobe PDFAbrir Vista previa


Este ítem está licenciado bajo Licencia Creative Commons Creative Commons