Matèria de Bretanya, de Carmelina Sánchez-Cutillas, en el context de la literatura autobiogràfica contemporània

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/47047
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Matèria de Bretanya, de Carmelina Sánchez-Cutillas, en el context de la literatura autobiogràfica contemporània
Other Titles: Carmelina Sánchez-Cutillas’ Matèria de Bretanya in the context of contemporany autobiographic literature
Authors: Esteve Guillén, Anna
Research Group/s: Recerca de la Literatura Contemporània | Estudis Transversals: Literatura i altres Arts en les Cultures Mediterrànies
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana | Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
Keywords: Autobiografia | Autoficció | Novel·la | Memòria | Identitat | Autobiography | Autofiction | Novel | Memory | Identity
Knowledge Area: Filología Catalana
Issue Date: 2013
Publisher: Publicacions de l'Abadia de Montserrat | Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
Citation: Caplletra. 2013, 55: 153-174
Abstract: En aquest article ens proposem situar, interpretar i valorar Matèria de Bretanya dins la producció autobiogràfica catalana més recent. Per tal de satisfer aquest objectiu abordarem, de bon principi, la problemàtica i sempre discutible qüestió del gènere d’aquesta obra. Sense voluntat de perdre’ns entre teoritzacions estèrils però amb la intenció de posar de manifest la filiació de Matèria de Bretanya amb les formes de literatura del jo, mirarem de fer dialogar el relat de Sánchez-Cutillas amb algunes obres coetànies, especialment valencianes, que posaran en relleu l’existència d’una línia d’escriptura memorialística ben personal que arrenca amb Matèria de Bretanya i arriba fins a l’actualitat. | This paper aims to set, interpret and evaluate Matèria de Bretanya among the latest Catalan autobiographical literature. To do so, I will begin by discussing the problematic and always controversial issue of this work’s genre. In order to show Matèria de Bretanya’s affiliation to memoirs without wandering around sterile theories, I will try to relate Sánchez-Cutillas’ story with some contemporary works, especially Valencian ones, that highlight the existence of a very particular line of autobiographical writing begining with Matèria de Bretanya and reaching to present times.
URI: http://hdl.handle.net/10045/47047
ISSN: 0214-8188 | 2386-7159 (Internet)
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Rights: © Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
Peer Review: si
Publisher version: http://www.raco.cat/index.php/Caplletra/article/view/271210
Appears in Collections:INV - ET - Artícles de Revistes
INV - GRLC - Treballs sobre Literatura del Jo

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thumbnail2013_Esteve_Caplletra.pdf189,37 kBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.