La font de l’editio princeps d’Ausiàs March

Empreu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem http://hdl.handle.net/10045/46971
Información del item - Informació de l'item - Item information
Títol: La font de l’editio princeps d’Ausiàs March
Autors: Poveda Clement, Vicent Ramon
Paraules clau: Ausiàs March | Baltasar de Romaní | Editio princeps | Cançoner | València | Impremta | Cancionero | Print
Àrees de coneixement: Literatura
Data de publicació: 2015
Editor: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
Citació bibliogràfica: Revista de Cancioneros Impresos y Manuscritos. 2015, 4: 78-109. doi:10.14198/rcim.2015.4.05
Resum: Els stemmata codicum d’Amadeu Pagès i de Robert Archer ofereixen, com els autors mateixos preveien, resultats amb caràcter provisional i aproximat fins que no es revisen les relacions genealògiques de cadascun dels poemes i de cadascun dels cançoners d’Ausiàs March, de manera individual i completa. A partir d’aquesta premissa, aquest treball analitza els vincles de l’editio princeps marquiana a partir de la revisió de tots els poemes que conté, la qual cosa ha permés reinterpretar el seu lloc en l’stemma codicum i determinar la seua transcendència per a la tradició de March, ja que la seua font és propera a l’original i prèvia a la divisió en les principals branques textuals. | Amadeu Pagès and Robert Archer’s stemmata codicum offer, as these authors expected, results of a provisional and approximate character until the genealogical relationships of each of Ausiàs March’s poems and anthologies could be revised in an individual and complete way. Under this premise, this work analyses the bonds of the Marquian editio princeps by reviewing all its poems, which has permitted a reinterpretation of its place in the stemma codicum and the establishment of its significance for March’s tradition, since its source is close to the original and previous to the division in the main textual branches.
URI: http://dx.doi.org/10.14198/rcim.2015.4.05 | http://hdl.handle.net/10045/46971
ISSN: 2254-7444
DOI: 10.14198/rcim.2015.4.05
Idioma: cat
Tipus: info:eu-repo/semantics/article
Drets: © 2015 Josep Lluís Martos
Revisió científica: si
Versió de l'editor: http://www.cancioneros.org/rcim/index.aspx
Apareix a la col·lecció: Revistas - RCIM - 2015, N. 4

Arxius per aquest ítem:
Arxius per aquest ítem:
Arxiu Descripció Tamany Format  
ThumbnailRCIM_04_05.pdf487,62 kBAdobe PDFObrir Vista prèvia


Tots els documents dipositats a RUA estan protegits per drets d'autors. Alguns drets reservats.