Sobre la diversitat de manifestacions literàries en la segona meitat del segle XV: contactes entre les obres i els autors

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/4642
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: Sobre la diversitat de manifestacions literàries en la segona meitat del segle XV: contactes entre les obres i els autors
Autor/es: Garcia Sempere, Marinela
Grupo/s de investigación o GITE: Literatura Catalana Medieval | Els Escriptors i la Impremta en el Pas del Segle XV al XVI
Centro, Departamento o Servicio: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Palabras clave: Literatura | Intertextualitats
Área/s de conocimiento: Filología Catalana
Fecha de creación: 2003
Fecha de publicación: 2003
Editor: Publicacions de l'Abadia de Montserrat | Institut de Filologia Valenciana
Cita bibliográfica: GARCIA SEMPERE, Marinela. “Sobre la diversitat de manifestacions literàries en la segona meitat del segle XV: contactes entre les obres i els autors”. Caplletra. N. 34 (2003). ISSN 0214-8188, pp. 55-77
Serie/Informe nº: Articles de revistes
Resumen: En aquest treball presente algunes reflexions sobre el fet de dividir l'obra profana i l'obra religiosa de molts autors del segle XV en dos sectors diferenciats i aparentment irreconciliables. Donaré exemples dels possibles lligams entre els dos grups d'obres, com també de l'existència d'ambicions literàries molt semblants en unes i altres. Finalment, amb el suport d’un dels textos representatius del corrent realista i eròtic, tractaré de justificar per què cal entendre aquestes obres en una clau més irònica que seriosa, raó probable del fet que molts autors de l’època tinguen composicions de to elevat i, alhora, altres de caràcter més irònic i burlesc. Tot açò per intentar entendre més bé l’evolució de les lletres catalanes en el pas de l’Edat Mitjana a la Moderna.
URI: http://hdl.handle.net/10045/4642
ISSN: 0214-8188
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/article
Revisión científica: si
Aparece en las colecciones:INV - EXPLANAT - Articles de Revistes
INV - LICATMED - Articles de Revistes

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
Thumbnail6caplletra.pdf685,12 kBAdobe PDFAbrir Vista previa


Todos los documentos en RUA están protegidos por derechos de autor. Algunos derechos reservados.