De la implementació teòrica del model a la comprensió pràctica de la realitat docent

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/44219
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: De la implementació teòrica del model a la comprensió pràctica de la realitat docent
Authors: Moncho Pellicer, Alfredo | Peiró i Gregòri, Salvador
Research Group/s: Grupo de Investigación Interdisciplinar en Docencia Universitaria (GIDU)
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica | Universidad de Alicante. Departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas
Keywords: Teoria | Model | Valoració | Metodologia docent
Knowledge Area: Didáctica y Organización Escolar | Teoría e Historia de la Educación
Issue Date: 2013
Editors: Universidad de Alicante. Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad | Universidad de Alicante. Instituto de Ciencias de la Educación
Citation: XI Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria [Recurso electrónico]: Retos de futuro en la enseñanza superior: docencia e investigación para alcanzar la excelencia académica = XI Jornades de Xarxes d'Investigació en Docència Universitària. Reptes de futur en l'ensenyament superior: docència i investigació per a aconseguir l'excel·lència acadèmica / coordinadores, Mª Teresa Tortosa Ybáñez, José Daniel Alvarez Teruel, Neus Pellín Buades. Alicante : Universidad de Alicante, 2013. ISBN 978-84-695-8104-9, pp. 2227-2237
Abstract: Quan intentem explicar la realitat educativa de fets o esdeveniments de la pràctica docent, des d'una perspectiva educanda merament teòrica, parcel·lem equivocadament el fet fonamental a través de caires impropis d'un estudi global que ens permeta al mateix temps, fonamentar i relacionar en la seua totalitat, les bases teòriques amb la comprensió educativa de la pràctica succeïda. És per això que devem buscar la realitat de la mencionada pràctica docent referenciada, a través de la racionalitat i la discussió crítica entre les parts, és a dir, entre el model educatiu proposat pel docent i la vivència pràctica en el si de la institució educativa y dintre de la realitat quotidiana del discent. Trobem per tant útil i necessària per a la plena comprensió de la realitat dels fets pedagògics educatius que se succeïxen en els diferents nivells educacionals no universitaris dels Centres Educatius, Col·legis d'Educació Infantil i Primària i Instituts d'Educació Secundària Obligatòria (CEIP-IES), l'aplicació de qüestionaris i entrevistes que acosten de manera palpable i vivencial, la possibilitat d'una anàlisi de la teoria estudiada amb la realitat del sistema. La conseqüència d'eixa integració ens permet interpretar que es fa patent, entre els discents, una major comprensió dels fets estudiats i les experiències educacionals viscudes.
URI: http://hdl.handle.net/10045/44219
ISBN: 978-84-695-8104-9
Language: cat
Tipe: info:eu-repo/semantics/conferenceObject
Publisher version: http://hdl.handle.net/10045/31305
Appears in Collections:Docencia - ICE - Comunicaciones a Congresos, Conferencias, etc.
INV - GIDU - Comunicaciones a Congresos, Conferencias, etc.

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thumbnail2013-XI-Jornadas-Redes-170.pdf664,52 kBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.