Jaume Fuster, la ficció sense fronteres

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/43509
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Jaume Fuster, la ficció sense fronteres
Authors: Aritzeta, Margarida
Keywords: Literatura | Teoria de la ficció | Intertextualitat | Interdiscursivitat | Novel·la negra | Estudis culturals | Fuster, Jaume | Literature | Fiction theory | Intertextuality | Interdiscourse | Detective fiction | Cultural studies
Knowledge Area: Filología Catalana
Issue Date: 2014
Publisher: Universitat d'Alacant. Departament de Filologia Catalana
Citation: Ítaca. Revista de Filologia. 2014, 5: 161-177. doi:10.14198/ITACA2014.5.09
Abstract: L’article valora l’aportació de l’escriptor Jaume Fuster al gènere policíac en llengua catalana, del qual és un dels precursors. Fuster col·labora a a assentar les bases del gènere negre des de la seva posició com a director editorial, com a escriptor i com a popularitzador als mitjans de comunicació. L’article analitza les fonts de la narrativa de l’autor, els seus referents i els seus procediments d’escriptura. Explica que Fuster inventa uns tipus i un llenguatge que han fet fortuna en el patrimoni literari català. Fa notar que la intertextualitat que practica es converteix en interdiscursivitat: proposa productes narratius que inclouen formes narratives mixtes i llenguatges diversos. Juga amb l’hipertext, amb les tecnologies de la informació, amb la participació del receptor. A la manera dels autors nord-americans del hard boiled crime fiction que admira, i als quals fa repetits homenatges en les seves obres, escriu relats que es publiquen en llibres, tenen forma de guions per a la ràdio o el cinema, o redacta capítols que es converteixen en sèries narratives per als periòdics, o concursos per a la televisió. Afirma que no hi ha distinció entre Literatura i Literatura de Gènere i defensa per damunt de tot el Gènere Negre de qualitat. | The article acknowledges Jaume Fuster’s contribution to crime fiction in Catalan, of which he is one of the precursors. Fuster contributes to the establishment of the bases for crime fiction from his position as a publisher director, writer and populariser of the media. The article analyses the writer’s narrative sources, his mentors and his writing methods, and explains that Fuster invents some characters and a language that have enjoyed great success in the Catalan literary heritage. The intertextuality that he practises becomes interdiscursivity: his creations include mixed narrative methods and several languages. He plays with hypertext, with information technology, and with reader participation. Similar to the hard-boiled American crime fiction authors that he so admires, and to whom he repeatedly pays tribute in his work, Fuster also writes short stories for publication in books or in script form for radio or cinema, and he writes chapters that become narrative series for newspapers, or for TV contests. He states that there is no difference between literature and genre literature and above all defends quality detective fiction.
Sponsor: Aquest article forma part de les activitats del Grup de Recerca Identitats en la Literatura Catalana (GRILC), reconegut i consolidat per la Generalitat de Catalunya (2014 SGR 755), i del grup de recerca Identitat Nacional i de Gènere a la Literatura Catalana, del Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili.
URI: http://dx.doi.org/10.14198/ITACA2014.5.09 | http://hdl.handle.net/10045/43509
ISSN: 2172-5500
DOI: 10.14198/ITACA2014.5.09
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Peer Review: si
Appears in Collections:Ítaca. Revista de Filologia - 2014, Núm. 5

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailItaca_05_09.pdf208,65 kBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.