La cohesió grupal com a element dinamitzador en el procés d’ensenyament/aprenentatge. Dinàmiques de grup

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/43340
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: La cohesió grupal com a element dinamitzador en el procés d’ensenyament/aprenentatge. Dinàmiques de grup
Authors: Bernabeu Pérez, Isabel | Martínez Vargas, Jesús | Sellés Miró, Maria Teresa
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica | Universidad de Alicante. Departamento de Innovación y Formación Didáctica | Universidad de Alicante. Departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas
Keywords: Cohesió grupal | Dinàmiques | Coneixement de l’altre | Clima d’aprenentatge
Knowledge Area: Psicología Evolutiva y de la Educación | Didáctica y Organización Escolar
Issue Date: 2013
Editors: Universidad de Alicante. Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad | Universidad de Alicante. Instituto de Ciencias de la Educación
Citation: XI Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria [Recurso electrónico]: Retos de futuro en la enseñanza superior: docencia e investigación para alcanzar la excelencia académica = XI Jornades de Xarxes d'Investigació en Docència Universitària. Reptes de futur en l'ensenyament superior: docència i investigació per a aconseguir l'excel·lència acadèmica / coordinadores, Mª Teresa Tortosa Ybáñez, José Daniel Alvarez Teruel, Neus Pellín Buades. Alicante : Universidad de Alicante, 2013. ISBN 978-84-695-8104-9, pp. 1163-1177
Abstract: A fi que els alumnes d’un grup classe se senten acollits, desenvolupen rols d’ajuda cap els altres i, al mateix temps, s’afavorisca el seu propi treball, és prioritari cohesionar el grup. Transformar un grup d’alumnes en un grup eficient i efectiu origina una millora en les relacions interpersonals i en el rendiment acadèmic. I, per això mateix, la importància de les dinàmiques de grup com a elements dinamitzadors i necessaris en el procés d’ensenyament/aprenentatge, dutes a terme en les sessions teòriques i pràctiques amb els alumnes del Grau de Mestre d’Educació Infantil per aconseguir una major implicació en l’aprenentatge i interès a “aprendre a aprendre.” Aquest treball pretén mostrar la necessitat de la utilització de les dinàmiques de grup en els futurs formadors, que afavoreixen el coneixement i comprensió dels altres, potencien la participació i la integració dels alumnes tot afavorint la cohesió de grup, establint lligams afectius i una major motivació en els alumnes.
URI: http://hdl.handle.net/10045/43340
ISBN: 978-84-695-8104-9
Language: cat
Tipe: info:eu-repo/semantics/conferenceObject
Publisher version: http://hdl.handle.net/10045/31305
Appears in Collections:Docencia - ICE - Comunicaciones a Congresos, Conferencias, etc.

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thumbnail2013-XI-Jornadas-Redes-87.pdf795,57 kBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.