De Tirante a Florante: València en la literatura de Filipines

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/42230
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: De Tirante a Florante: València en la literatura de Filipines
Authors: Donoso Jiménez, Isaac | Zabala, Jennifer
Research Group/s: Humanismo - Europa
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filologías Integradas
Keywords: Tirant lo Blanch | Florante at Laura | Traducció | Literatura | Filipinas
Knowledge Area: Estudios Árabes e Islámicos
Issue Date: 2011
Publisher: Marfil
Citation: Tirant lo Blanch poliglota (1511-2011): cinc-cents anys de traduccions i estudis / a cura de Vicent Martines. Gandia : Marfil, 2011. ISBN 978-84-268-1590-3, pp. 51-55
Abstract: Malgrat la distància geogràfica, la literatura de la Corona d'Aragó ha exercit una important influència en la creació literària de l’Arxipèlag Filipí. La presència hispànica continuada des del segle XVI ha portat formes literàries autòctones d'Europa a aclimatar-se i transformar-se en l'ambient asiàtic, produint fenòmens creatius de sorprenent riquesa. Dins d'aquest context, el romancer hispànic de tradició oral es va ser acomodant al marc asiàtic de l’Arxipèlag Filipí a partir del segle XVI. Com a conseqüència d'aquest contacte cultural, es van crear composicions filipines inspirades en models europeus. Aquestes composicions s'anirien transmetent de forma oral fins que al començament del segle XIX el romancer filipí es va posar per escrit.
URI: http://hdl.handle.net/10045/42230
ISBN: 978-84-268-1590-3
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/bookPart
Peer Review: si
Appears in Collections:INV - Humanismo-Europa - Artículos de Revistas y Capítulos de Libros

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thumbnail2011_Donoso_Zabala_De-Tirante-a-Florante.pdf402,97 kBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.