Elaboració de les guies docents de Llengua Catalana II per a la Capacitació

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/42171
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: Elaboració de les guies docents de Llengua Catalana II per a la Capacitació
Autor/es: Baile López, Eduard | Beltran i Calvo, Vicent | Càmara Sempere, Hèctor | Escolano i López, Josep Manuel | Guardiola i Savall, Maria Isabel | Maestre-Brotons, Antoni | Montesinos Antón, Esther | Montserrat Buendia, Sandra | Segura-Llopes, Carles
Grupo/s de investigación o GITE: Literatura Catalana Medieval (LICATMED) | DIAVAL | Explanat: Recerques de Llengua i Literatura Catalanes (EXPLANAT) | FRASYTRAM | Traducció de Clàssics Valencians a Llengües Europees. Estudis Literaris, Lingüístics i Traductològics Comparats
Centro, Departamento o Servicio: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Palabras clave: Llengua catalana | Valencià | Guia docent | Primària | Infantil
Área/s de conocimiento: Filología Catalana
Fecha de publicación: 2014
Editor: Universidad de Alicante. Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad | Universidad de Alicante. Instituto de Ciencias de la Educación
Cita bibliográfica: XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria [Recurso electrónico]: El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de calidad = XII Jornades de Xarxes d'Investigació en Docència Universitària. El reconeixement docent: innovar i investigar amb criteris de qualitat / coordinadores, Mª Teresa Tortosa Ybáñez, José Daniel Alvarez Teruel, Neus Pellín Buades. Alicante : Universidad de Alicante, 2014. ISBN 978-84-697-0709-8, pp. 2187-2201
Resumen: Com a conseqüència directa de la nova ‘Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià’ (orde 17/2013), cal engegar un procés de creació d’assignatures o de reestructuració i fusió d’altres per a establir l’itinerari que condueix a la consecució d’aquest mèrit lingüístic obligatori per a la docència en llengua pròpia al País Valencià. En el primer dels casos, s’hi troba el naixement de dues assignatures denominades ‘Llengua Catalana II per a l’Educació Infantil’ i ‘Llengua Catalana II per a l’Educació Primària’, que complementaran els elements de llengua d’ús presents fins ara només en sengles assignatures de primer any al si dels graus esmentats. Per aquest motiu, tot atenent a la implantació imminent d’aquestes LC II en el pla d’estudis d’Infantil i de Primària de la Universitat d’Alacant, presentem un ací una proposta de comunicació que consisteix a comentar el procés d’elaboració de les guies docents corresponents a ambdues assignatures, fent-hi èmfasi en les decisions preses quant als continguts o la metodologia, juntament amb altres factors essencials com ara les eines d’aprenentatge o l’avaluació, per a aconseguir que l’alumnat assolisca els objectius satisfactòriament.
URI: http://hdl.handle.net/10045/42171
ISBN: 978-84-697-0709-8
Idioma: spa
Tipo: info:eu-repo/semantics/conferenceObject
Versión del editor: http://hdl.handle.net/10045/40144
Aparece en las colecciones:INV - EXPLANAT - Comunicacions en Congressos, Conferències, etc.
Docencia - ICE - Comunicaciones a Congresos, Conferencias, etc.
INV - LICATMED - Ponències i Comunicacions a Congressos, Conferències...
INV - DIAVAL - Comunicacions a Congressos, Conferències, etc.
INV - TRACLAVAL - Comunicacions a Congressos, Conferències, etc.
INV - FRASYTRAM - Comunicaciones a Congresos, Conferencias, etc.
INV - GRLC - Treballs sobre Literatura del Jo

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
Thumbnail2014_XII_Jornadas_Redes_160.pdf783,38 kBAdobe PDFAbrir Vista previa


Todos los documentos en RUA están protegidos por derechos de autor. Algunos derechos reservados.