L’eina de debats del Campus Virtual. Explotació aplicada a la formació de traductors economicofinancers

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/41695
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: L’eina de debats del Campus Virtual. Explotació aplicada a la formació de traductors economicofinancers
Autor/es: Gallego-Hernández, Daniel
Grupo/s de investigación o GITE: FRASYTRAM
Centro, Departamento o Servicio: Universidad de Alicante. Departamento de Traducción e Interpretación
Palabras clave: Traducció | Ensenyament en línia | Campus virtual | Debats
Área/s de conocimiento: Traducción e Interpretación
Fecha de publicación: 2014
Editor: Universidad de Alicante. Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad | Universidad de Alicante. Instituto de Ciencias de la Educación
Cita bibliográfica: XII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria [Recurso electrónico]: El reconocimiento docente: innovar e investigar con criterios de calidad = XII Jornades de Xarxes d'Investigació en Docència Universitària. El reconeixement docent: innovar i investigar amb criteris de qualitat / coordinadores, Mª Teresa Tortosa Ybáñez, José Daniel Alvarez Teruel, Neus Pellín Buades. Alicante : Universidad de Alicante, 2014. ISBN 978-84-697-0709-8, pp. 19-29
Resumen: Aquest treball s’emmarca dins de les metodologies en el procés d’ensenyament-aprenentatge, així com de la innovació tecnològica. L’objectiu és doble. D’una banda, intentem mostrar com utilitzem l’eina de debats de la plataforma d’ensenyament-aprenentatge del Campus Virtual de la Universitat d’Alacant en el context de la formació en línia de traductors per a l’àmbit de l’economia i els negocis. D’altra banda, valorem la idoneïtat d’aquesta eina en el context esmentat, especialment pel que fa a l’ús que el professorat en pot fer, amb la intenció de proposar diferents punts de desenvolupament que eventualment podrien ajudar a optimitzar el procés d’ensenyament-aprenentatge dels agents implicats en l’ús de l’eina de debats. Aquest treball pot ser d’interès no solament per als docents, sinó també per als desenvolupadors d’aquest tipus d’eines, que, per a ajustar-ne les funcionalitats a les necessitats dels seus usuaris, necessiten el feedback d’aquests últims.
URI: http://hdl.handle.net/10045/41695
ISBN: 978-84-697-0709-8
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/conferenceObject
Versión del editor: http://hdl.handle.net/10045/40144
Aparece en las colecciones:INV - FRASYTRAM - Comunicaciones a Congresos, Conferencias, etc.
Docencia - ICE - Comunicaciones a Congresos, Conferencias, etc.
INV - TRADECO - Comunicaciones a Congresos, Conferencias, etc.

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
Thumbnail2014_XII_Jornadas_Redes_02.pdf1,04 MBAdobe PDFAbrir Vista previa


Todos los documentos en RUA están protegidos por derechos de autor. Algunos derechos reservados.