La confluència del riu de Sella amb l’Amadòrio: memòria de camp

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/41640
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: La confluència del riu de Sella amb l’Amadòrio: memòria de camp
Autor/es: Gimenez-Font, Pablo
Grupo/s de investigación o GITE: Medio, Sociedad y Paisaje (MedSPai) | Paisajes y Recursos Naturales en España
Centro, Departamento o Servicio: Universidad de Alicante. Departamento de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física | Universidad de Alicante. Instituto Interuniversitario de Geografía
Palabras clave: Regadiu | Aforament fluvial | Arqueologia industrial | Riu Amadòrio
Área/s de conocimiento: Geografía Física
Fecha de creación: ago-2014
Fecha de publicación: 27-oct-2014
Resumen: Amb motiu de l’excepcional sequera patida durant l’any 2014 i que ha fet descendir les aigües del pantà d’Amadòrio, hem pogut visitar durant diverses jornades el nus hidrogràfic que representa la confluència del riu Amadòrio amb el seu principal afluent, el riu de Sella. Els treballs de camp es realitzaren en el marc d’uns estudis més amplis sobre el pantà de Relleu i el sistema de reg de l’horta de Vilajoiosa, que troba en aquest indret un dels elements interpretatius més determinants i desconeguts per a entendre l’aprofitament i repartiment comarcal de l’aigua. Els resultats d’aquesta memòria, per tant, pretenen ordenar els apunts de camp i descobrir els valors històrics i geogràfics d’un espai que dorm sota les aigües de l’embassament de l’Amadòrio des de fa més de mig segle.
URI: http://hdl.handle.net/10045/41640
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/annotation
Derechos: Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0
Revisión científica: no
Aparece en las colecciones:INV - MedSPai - Informes Técnicos
INV - Paisajes y Recursos Naturales en España - Informes / Memorias de Investigación

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
Thumbnailconfluencia_amadorio.pdf19,43 MBAdobe PDFAbrir Vista previa


Este ítem está licenciado bajo Licencia Creative Commons Creative Commons