Els impactes del turisme de masses: economia, societat, cultura, mediambient

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/40941
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Els impactes del turisme de masses: economia, societat, cultura, mediambient
Authors: Cortés-Samper, Carlos | Espinosa Seguí, Ana
Research Group/s: GITE en Didáctica de las Ciencias Sociales
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Geografía Humana
Subject: Introducció a la Geografía del Turisme | Introducción a la Geografía del Turismo
Studies: Grado en Turismo
Code: 23513
Keywords: Impactes ambientals | Turisme sostenible
Knowledge Area: Geografía Humana
Date Created: Sep-2014
Issue Date: 6-Oct-2014
Abstract: En aquesta part del tema, intentarem donar resposta a les qüestions següents: - Quins són els principals impactes ambientals que pot generar l’activitat turística? - Quines diferències podem establir considerant les diverses modalitats turístiques i l’escala d’estudi, segons el punt de vista local o global? - Quines mesures poden prendre’s des de la gestió i planificació turística per a minimitzar i evitar impactes? - Què és el turisme sostenible?
URI: http://hdl.handle.net/10045/40941
Language: cat
Tipe: learningObject
Rights: Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0
Appears in Collections: GITE - DCS - Manuales / Temas

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IMPACTES_turisme_masses.docx30,88 kBdocxOpen
ThumbnailIMPACTES_turisme_masses.pdf60,58 kBAdobe PDFOpen Preview


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons