Explaining women’s participation in fitness boot camp

Empreu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem http://hdl.handle.net/10045/39706
Información del item - Informació de l'item - Item information
Títol: Explaining women’s participation in fitness boot camp
Títol alternatiu: Explicación de la participación de las mujeres en campos de entrenamiento fitness
Autors: Evans, Beverly
Paraules clau: Physically active leisure | Fitness boot camp | Psychological connection model | Actividad física de ocio | Modelo de conexión psicológica
Àrees de coneixement: Sociología
Data de publicació: de juny-2013
Editor: Universidad de Alicante. Centro de Estudios sobre la Mujer
Citació bibliogràfica: Feminismo/s. 2013, 21: 225-239
Resum: This study seeks to advance the understanding of how women become psychologically connected to intense physically active leisure in order to develop strategies that promote engagement in physical activity. In this study 62 women were surveyed to determine their psychological connection to fitness boot camp. When women participate in fitness boot camp, they participate for the enjoyment and interesting program elements. Also participants enjoy discussing fitness boot camp, but their life is not organized around participation. Participants do not use fitness boot camp as a means of self-identification; however, they are committed to participation. Nearly one half of participants participate with a friend. This indicates the importance of a shared experience. | Este estudio pretende avanzar en el entendimiento de cómo las mujeres se conectan a nivel psicológico a una actividad física de ocio intensa, para así desarrollar estrategias que promuevan la participación en actividades físicas. En este estudio se encuestaron a 62 mujeres para determinar su conexión psicológica con la actividad «fitness boot camp». Cuando las mujeres participan en el «fitness boot camp», participan para el disfrute e interés de los elementos del programa. También los participantes disfrutan debatiendo sobre el «fitness boot camp», pero su vida no se organiza alrededor de la participación en esta actividad. Los participantes no usan «fitness boot camp» como medio para sentirse identificadas, sin embargo, se han comprometido a la participación en el programa. Casi la mitad de los participantes acuden con un amigo o amiga. Esto indica la importancia de compartir la experiencia.
URI: http://hdl.handle.net/10045/39706 | http://dx.doi.org/10.14198/fem.2013.21.12
ISSN: 1696-8166 | 1989-9998 (Internet)
DOI: 10.14198/fem.2013.21.12
Idioma: eng
Tipus: info:eu-repo/semantics/article
Revisió científica: si
Apareix a la col·lecció: Revistas - Feminismo/s - 2013, N. 21 - Mujeres, actividad física, deporte y ocio

Arxius per aquest ítem:
Arxius per aquest ítem:
Arxiu Descripció Tamany Format  
ThumbnailFeminismos_21_12.pdf2,67 MBAdobe PDFObrir Vista prèvia


Tots els documents dipositats a RUA estan protegits per drets d'autors. Alguns drets reservats.