El cànon literari en l’ensenyament secundari no obligatori valencià

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/38767
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: El cànon literari en l’ensenyament secundari no obligatori valencià
Authors: Esteve Guillén, Anna
Research Group/s: Estudis Transversals: Literatura i Altres Arts en les Cultures Mediterrànies | Recerca de la Literatura Contemporània
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Keywords: Literatura | Cànon literari | Llibres de text | Educació secundària postobligatòria | País Valencià
Knowledge Area: Filología Catalana
Issue Date: 2013
Publisher: Universitat de València
Citation: Quaderns de Filología. Estudis Literaris. 2013, 18: 45-62
Abstract: En aquest article analitzem, a través de diferents llibres de text publicats recentment al País Valencià, quina literatura s’explica a les aules de l’educació secundària postobligatòria (autors, obres, èpoques i tipus de text) i, el que és més rellevant, com s’ensenya. La reflexió sobre la controvertida qüestió del cànon i sobre els mètodes i recursos per a proporcionar una educació literària sòlida ens duu a reconéixer la necessitat d’ensenyar el cànon, entés com a proposta oberta i flexible, així com de salvaguardar el plaer lector també en aquests cursos.
URI: http://hdl.handle.net/10045/38767
ISSN: 1135-4178
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Peer Review: si
Publisher version: http://ojs.uv.es/index.php/qdfed/article/view/3291
Appears in Collections:INV - ET - Artícles de Revistes
INV - GRLC - Treballs sobre Literatura del Jo

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thumbnail2013_Esteve_QFEL.pdf304,47 kBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.