Cap a una bibliografia musical de Màrius Torres

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/37090
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Cap a una bibliografia musical de Màrius Torres
Authors: Ferrando Morales, Àngel Lluís
Keywords: Torres, Màrius | Música | Poesia | Obres completes | Cançons | Il·lustracions musicals | Music | Poetry | Complete works | Songs | Musical illustrations
Knowledge Area: Filología Catalana
Issue Date: 2013
Publisher: Universitat d'Alacant. Departament de Filologia Catalana
Citation: Ítaca. Revista de Filologia. 2013, 4: 229-248. doi:10.14198/ITACA2013.4.12
Abstract: Com és ben sabut, en el cas del poeta lleidatà Màrius Torres (1910-1942), la relació entre la poesia i la música esdevé una vinculació essencial. Més enllà, la formació musical de Torres el va dur a musicar alguns poemes, on es barregen els trobadors medievals i els textos modernistes. Aquesta relació dual que estableix Torres amb la música ha generat al llarg dels anys una bibliografia específica que cal organitzar, definir i ampliar. Aquest article té la voluntat d’aportar un estat de la qüestió pel que fa a la bibliografia musical de Torres, no sols per les abundants referències a elements o aspectes musicals dins la seua obra, sinó també per la necessària revisió dels materials musicals manuscrits que hi conservem. Davant el projecte d’una edició de les seues obres completes, i com una mena de pas previ, el treball repassa les diferents aportacions que s’han fet des de la mort del poeta, així com les manifestacions musicals que ha generat la seua obra. | It is well known that the relationship between poetry and music develops into an essential link, especially in the case of the poet from Lleida Màrius Torres (1910-1942). Moreover Torres’s musical background allowed him to put music to some of his poems, where medieval troubadours and modernist texts intermingle. This dual relationship with music established by Torres has generated over the years a specific bibliography which needs to be organised, defined and broaden. This article represents an up-to-date status as far as Torres’s musical bibliography is concerned, not only because of the many references to the musical elements or aspects in his work but also because of the obligatory revision of the musical material we have. Prior to publishing his complete works, and as a preview, this study looks at the different contributions made since his death, as well as all the music his work has generated.
URI: http://dx.doi.org/10.14198/ITACA2013.4.12 | http://hdl.handle.net/10045/37090
ISSN: 2172-5500
DOI: 10.14198/ITACA2013.4.12
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Peer Review: si
Appears in Collections:Revistas - Ítaca - 2013, Núm. 4

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailItaca_04_12.pdf10,89 MBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.