Interferència i préstec en la literatura popular

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/37089
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Interferència i préstec en la literatura popular
Authors: Armangué i Herrero, Joan
Keywords: Etnopoètica | L’Alguer | Interferència | Literatura sarda | Popular | Ethnopoetics | Alghero | Interference | Sardinian literature
Knowledge Area: Filología Catalana
Issue Date: 2013
Publisher: Universitat d'Alacant. Departament de Filologia Catalana
Citation: Ítaca. Revista de Filologia. 2013, 4: 215-227. doi:10.14198/ITACA2013.4.11
Abstract: El contacte entre llengües pot tenir, per a l’estudiós de la literatura popular i tradicional, un valor afegit. L’aplicació dins l’àmbit de l’etnopoètica de criteris consensuats en l’àmbit de la sociolingüística permet estudiar la manera com el contacte entre literatures pot influir, més o menys, en la recepció i l’adopció d’una altra tradició, segons si es tracta de poesia o prosa, i segons, també, quins aspectes sociològics intervenen en el fenomen. La ciutat de l’Alguer, i la seva literatura tradicional, es demostra en aquest aspecte com un laboratori privilegiat per a l’estudi dels fenòmens escollits. | Language contact can provide an added value for the researcher devoted to traditional and popular literature. Applying criteria originated in sociolinguistics to ethnopoetics allow us to study the way contact between literatures can influence reception and adoption of other traditions, which varies depending on whether it is poetry or prose or on the sociological aspects involved. The city of Alghero, and its literature, proved to be, in this sense, a privileged laboratory for studying the selected elements.
URI: http://dx.doi.org/10.14198/ITACA2013.4.11 | http://hdl.handle.net/10045/37089
ISSN: 2172-5500
DOI: 10.14198/ITACA2013.4.11
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Peer Review: si
Appears in Collections:Revistas - Ítaca - 2013, Núm. 4

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailItaca_04_11.pdf149,57 kBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.