Proposta 2.0 d’incorporació real de les TIC al currículum

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/37083
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Proposta 2.0 d’incorporació real de les TIC al currículum
Authors: Sáez Cuenca, M. Teresa
Keywords: TIC | TAC | Educació | Currículum | Noves tecnologies a l’aula | ICT | LKT | Education | Curriculum | New technologies in the classroom
Knowledge Area: Didáctica y Organización Escolar
Issue Date: 2013
Publisher: Universitat d'Alacant. Departament de Filologia Catalana
Citation: Ítaca. Revista de Filologia. 2013, 4: 119-134. doi:10.14198/ITACA2013.4.05
Abstract: Per tal que la incorporació de les TIC a l’ensenyament fóra real, el docent hauria de saber, en primer lloc, què ha d’ensenyar (per tal de poder educar en TIC) i, en segon lloc, com ho ha d’ensenyar (per tal de poder educar amb TIC). Pel que fa al primer punt, és la llei que l’ha d’aclarir i, pel que fa al segon punt, cal que el docent adquirisca/assage noves metodologies. L’article que presentem revisa la legislació vigent sobre la integració de les TIC a les aules de primària i de secundària. Així mateix, presenta els resultats d’una enquesta a professorat i alumnat la finalitat de la qual és esbrinar el grau de coneixement que tenen aquests col·lectius de les TIC i l’ús que en fan. | For the incorporation of ICT in education to be real, the teacher should know, first, what should be taught (in order to educate ICT) and, secondly, how it should be taught (to be able to teach by means of ICT). Regarding the first point, the law should be the one to clarify it and, as regards the second point, the teacher must acquire/assage new methodologies. Likewise, the article presents the results of a survey to teachers and students the purpose of which is to know the degree of knowledge of ICT that these collective have and the use that do.
URI: http://dx.doi.org/10.14198/ITACA2013.4.05 | http://hdl.handle.net/10045/37083
ISSN: 2172-5500
DOI: 10.14198/ITACA2013.4.05
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Peer Review: si
Appears in Collections:Revistas - Ítaca - 2013, Núm. 4

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailItaca_04_05.pdf209,21 kBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.