Lectura i TIC: l’ús de les TIC per al treball de les lectures d’obres literàries proposades a l’alumnat

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/37082
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Lectura i TIC: l’ús de les TIC per al treball de les lectures d’obres literàries proposades a l’alumnat
Authors: Moral Reig, Ignasi
Keywords: Foment de la lectura | Hàbit lector | Competència digital | Lectura | TIC | Ensenyament secundari | Reading promotion | Reading habit | Digital competence | ITC | Secondary education
Knowledge Area: Filología Catalana
Issue Date: 2013
Publisher: Universitat d'Alacant. Departament de Filologia Catalana
Citation: Ítaca. Revista de Filologia. 2013, 4: 81-118. doi:10.14198/ITACA2013.4.04
Abstract: L’ensenyament secundari recull, entre els seus objectius, el foment de la lectura i la creació d’un hàbit lector entre l’alumnat. La introducció de les TIC en l’ensenyament pot funcionar com a element motivador i dinamitzador al servei d’aquesta finalitat. Aquest article té com a objectiu analitzar l’ús de les TIC entre el professorat de l’àrea de «Valencià: llengua i literatura» per al treball de la lectura d’obres literàries completes i descriure la relació entre foment de la lectura i l’ús de les TIC. | Reading promotion and the creation of a reading habit among students are two of the main aims of Secondary Education. Using ITC in teaching can be a motivating and dynamising element at the service of such an objective. The purpose of this article is analysing the use of ITC among Catalan Language and Literature teachers when they focus on reading complete literary works as well as cheking the connection between reading promotion and using ITC.
URI: http://dx.doi.org/10.14198/ITACA2013.4.04 | http://hdl.handle.net/10045/37082
ISSN: 2172-5500
DOI: 10.14198/ITACA2013.4.04
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Peer Review: si
Appears in Collections:Revistas - Ítaca - 2013, Núm. 4

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailItaca_04_04.pdf1,42 MBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.