Història de l'alimentació i la nutrició a la Comunitat Valenciana

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/35571
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Història de l'alimentació i la nutrició a la Comunitat Valenciana
Authors: Bernabeu-Mestre, Josep | Galiana-Sánchez, María Eugenia | Trescastro-López, Eva María
Research Group/s: Grupo Balmis de Investigación en Salud Comunitaria e Historia de la Ciencia
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia
Keywords: Alimentació | Nutrició | Dieta | Història | Comunitat Valenciana
Knowledge Area: Historia de la Ciencia | Enfermería
Issue Date: Jan-2012
Publisher: Generalitat Valenciana. Direcció General d'Investigació i Salut Pública
Citation: Viure en salut. 2012, 91: 13-14
Abstract: Una de les raons que explica la capacitat de la cuina mediterrània per a formular de manera empírica uns principis actius saludables rau en el fet que la producció d'aliments sempre va ser limitada. Esta escassa disponibilitat, a causa de factors estructurals, geogràfics i climàtics, va obligar històricament a estructurar una cuina i establir uns hàbits alimentaris basats en un gran nombre d'aliments i en la necessitat de substituir-los per uns altres quan escassejaven o s'esgotaven, la qual cosa es va traduir en un consum variat i frugal.
URI: http://hdl.handle.net/10045/35571
ISSN: 1888-6833
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Peer Review: si
Appears in Collections:INV - BISCHA - Artículos de Revistas
Institucional - IUIEG - Publicaciones

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thumbnail2012_Bernabeu_etal_Viure-en-salut.pdf790,39 kBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.