L’esport com a instrument reforçador del sentiment nacional. Les implicacions dels triomfs de la selecció espanyola de futbol en el discurs de la militància valenciana d’esquerra i centreesquerra

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/35276
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: L’esport com a instrument reforçador del sentiment nacional. Les implicacions dels triomfs de la selecció espanyola de futbol en el discurs de la militància valenciana d’esquerra i centreesquerra
Other Titles: The sport as a reinforcer instrument of the national feeling. The implications of the Spanish football national-team triumphs in the discourse of left-wing and centre-left-wing Valencian militants
Authors: Català Oltra, Lluís
Research Group/s: FUTURLAB - Laboratorio de Prospectiva de la Universidad de Alicante
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Sociología II
Keywords: Nacionalisme | Nació | Esport | Futbol | Partits polítics | Identitat | Espanya | Nationalism | Nation | Sport | Football | Political parties | Identity | Spain
Knowledge Area: Sociología
Issue Date: 2013
Publisher: Universidad de Alicante. Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz
Citation: OBETS. Revista de Ciencias Sociales. 2013, 8(2): 209-232. doi:10.14198/OBETS2013.8.2.01
Abstract: En aquest treball es repassa primerament el paper que ha tingut l’esport en el reforçament de la identitat nacional. A continuació, centrem l’atenció en el futbol per a parlar de la dinàmica centre-perifèria duta al terreny dels clubs de la Lliga espanyola; i dels èxits de la selecció espanyola i les implicacions per al sentiment nacional. Això últim ens serveix de base per a l’estudi empíric desenvolupat a partir d’entrevistes semiestructurades a militants de base de partits valencians d’esquerra i centreesquerra. Amb aquest material analitzem els discursos dels militants sobre aquestes victòries i la seua relació amb la identitat nacional. | In this work firstly we review the role played by the sport in the reinforcement of national identity. Next, we focus on the football, to talk about the centre-periphery dynamic brought to the terrain of Spanish League clubs; and about the successes of the Spanish national team and their implications for the national feeling. This last serves us as a base for the empirical study developed from semistructured interviews to militants of left-wing and centre-left-wing Valencian parties. With this material we analyse the discourses of the militants about these victories and their relation with national identity.
URI: http://dx.doi.org/10.14198/OBETS2013.8.2.01 | http://hdl.handle.net/10045/35276
ISSN: 1989-1385
DOI: 10.14198/OBETS2013.8.2.01
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Rights: Licencia Creative Commons Reconocimiento 4.0
Peer Review: si
Publisher version: http://web.ua.es/es/revista-obets/
Appears in Collections:Revistas - OBETS - 2013, Vol. 8, N. 2
INV - FUTURLAB - Artículos de Revistas
INV - CRITERI - Artículos de Revistas

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailOBETS_08_02_01.pdf241,94 kBAdobe PDFOpen Preview


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons