L'atròfia lingüística del català a la ciutat d'Alacant

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/35175
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: L'atròfia lingüística del català a la ciutat d'Alacant
Autor/es: Montoya-Abat, Brauli
Grupo/s de investigación o GITE: Sociolingüística: Planificació Lingüística i Educació | Traducció de Clàssics Valencians a Llengües Europees. Estudis Literaris, Lingüístics i Traductològics Comparats
Centro, Departamento o Servicio: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana | Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
Palabras clave: Atròfia | Català | Alacantí | Morfologia
Área/s de conocimiento: Filología Catalana
Fecha de creación: 1998
Fecha de publicación: 2000
Editor: Institut d'Estudis Catalans | Ajuntament d'Elx
Cita bibliográfica: Montoya Abat, Brauli. “L'atròfia lingüística del català a la ciutat d'Alacant”. En: Jornades de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans a Elx i a la Universitat d'Alacant : (16 i 17 d'octubre de 1998). Barcelona : Institut d'Estudis Catalans ; Elx : Ajuntament d'Elx, 2000. ISBN 84-7283-501-4, pp. 65-74
Resumen: Presentació del procés d'atròfia que pateix el català a la ciutat d'Alacant, exemplificat preferentment a través dels trets morfològics que presenta aquesta varietat.
Patrocinador/es: Institut d'Estudis Catalans
URI: http://hdl.handle.net/10045/35175
ISBN: 84-7283-501-4
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/bookPart
Revisión científica: si
Aparece en las colecciones:INV - TRACLAVAL - Capítols de Llibres
INV - SPLE - Capítols de Llibre / Book Chapters
INV - EXPLANAT - Capítols de Llibres

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
ThumbnailL'atròfia del català_2000.pdf68,47 kBAdobe PDFAbrir Vista previa


Todos los documentos en RUA están protegidos por derechos de autor. Algunos derechos reservados.