Fonaments dels Computadors: recull de problemes d'examen

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/35072
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: Fonaments dels Computadors: recull de problemes d'examen
Autor/es: Signes Pont, María Teresa
Centro, Departamento o Servicio: Universidad de Alicante. Departamento de Tecnología Informática y Computación
Asignatura/s: Fonaments dels Computadors | Fundamentos de los Computadores
Estudios en los que se imparte: Grado en Ingeniería Informática | Grado en Ingeniería Multimedia
Código: 34004 | 21005
Palabras clave: Recull d'exercicis | Fonaments del computadors
Área/s de conocimiento: Arquitectura y Tecnología de Computadores
Fecha de creación: 2013
Fecha de publicación: 17-ene-2014
Resumen: Recull de problemes de fonaments del computadors classificats. Els problemes seran de síntesi, és a dir, podran tractar més d’una qüestió de les que configuren el temari. Per tant aniran classificats i indicaran quins prerrequisits són necessaris per a abordar-ne la resolució. Alguns d’ells, considerats com a model, adjuntaran la correcció.
URI: http://hdl.handle.net/10045/35072
Idioma: cat
Tipo: learningObject
Derechos: Es pot usar i reproduir a condició de citar l'autora i la Universitat d'Alacant
Aparece en las colecciones:Docencia - Ingeniería y Arquitectura - Ejercicios / Prácticas / Exámenes

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
ThumbnailProblemes de FC.pdf1,48 MBAdobe PDFAbrir Vista previa


Todos los documentos en RUA están protegidos por derechos de autor. Algunos derechos reservados.