Història social de la llengua: dels orígens als primers intents de normativització del català (segles IX-XV)

Empreu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem http://hdl.handle.net/10045/34789
Información del item - Informació de l'item - Item information
Títol: Història social de la llengua: dels orígens als primers intents de normativització del català (segles IX-XV)
Autors: Montoya-Abat, Brauli
Grups d'investigació o GITE: Sociolingüística: Planificació Lingüística i Educació | Traducció de Clàssics Valencians a Llengües Europees. Estudis Literaris, Lingüístics i Traductològics Comparats
Centre, Departament o Servei: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana | Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
Paraules clau: Lengua catalana | Latín vulgar | Sociolingüística histórica | Cambio de código | Codificación de la lengua | Catalan language | Vulgar Latin | Historical sociolinguistics | Code-switching | Language codification
Àrees de coneixement: Filología Catalana
Data de creació: 2011
Data de publicació: 2013
Editor: Cilengua - Instituto Orígenes del Español
Citació bibliogràfica: Aemilianense. 2013, 3: 163-197
Resum: Aquest treball té com a objectiu reconstruir l'evolució del català des del seu sorgiment del llatí fins als primers intents de fixació normativa. S'estableixen per això tres etapes: gestació (IX), naixement (X-XI) i creixement (s. XIII-XV). Dins d'aquesta periodització destaca l'abundant documentació del segle XI amb canvi de codi entre el llatí i el català, en la qual es verifiquen els mateix tipus de combinació de llengües que avui trobem en algunes comunitats bilingües. També s'estudia el procés d'adquisició d'un registre culte al segle XIV gràcies a l'acció de la figura de Ramon Llull, equivalent a la de Dante per a l'italià, i l'establiment d'una varietat estàndard per a tots els territoris de llengua catalana basada en la parla del Regne de València del segle XV. | Este trabajo tiene como objetivo reconstruir la historia social del catalán desde su surgimiento del latín hasta los primeros intentos de fijación normativa. Se establecen para ello tres etapas: gestación (IX), nacimiento (X-XI) y crecimiento (s. XIII-XV). Dentro de esta periodización destaca la abundante documentación del siglo XI con cambio de código entre el latín y el catalán, en la que se verifican los mismo tipos de combinación de lenguas que hoy encontramos en algunas comunidades bilingües. También se estudia el proceso de adquisición de un registro culto en el siglo XIV gracias a la acción de la figura de Ramon Llull, equivalente a la de Dante para el italiano, y el establecimiento de una variedad estándar para todos los territorios de lengua catalana basada en el habla del Reino de Valencia del siglo XV. | The aim of this work is to reconstruct the social history of Catalan from its emergence from Latin up to the first attempts of normative fixation. Three stages are established: gestation (9th century), birth (10th and 11th centuries) and growth (13th-15th centuries). Inside these periods the abundant documentation of the 11th century stands out with code-switching between Latin and Catalan, in which we verify the same types of combination of languages that we find today in some bilingual communities. There is also studied the process of acquisition of an educated record in the 14th century thanks to the action of Ramon Llull's figure, equivalent to that of Dante for the Italian, and the establishment of a standard variety for all the territories of Catalan language based on the speech of the Kingdom of Valencia in the 15th century.
URI: http://hdl.handle.net/10045/34789
ISSN: 2172-7872
Idioma: cat
Tipus: info:eu-repo/semantics/article
Revisió científica: si
Versió de l'editor: http://www.cilengua.es/
Apareix a la col·lecció: INV - TRACLAVAL - Articles de Revistes
INV - SPLE - Articles d'Investigació / Research Papers Published in Scientific Journals
INV - EXPLANAT - Articles de Revistes

Arxius per aquest ítem:
Arxius per aquest ítem:
Arxiu Descripció Tamany Format  
ThumbnailAemilianense 3.pdf216,45 kBAdobe PDFObrir Vista prèvia


Tots els documents dipositats a RUA estan protegits per drets d'autors. Alguns drets reservats.