Canvi semàntic i gramaticalització en el sorgiment de marcadors evidencials: evolució semàntica de PARERE i derivats en el llatí tardà i en el català antic (s. III-XVI)

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/34297
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Canvi semàntic i gramaticalització en el sorgiment de marcadors evidencials: evolució semàntica de PARERE i derivats en el llatí tardà i en el català antic (s. III-XVI)
Authors: Antolí Martínez, Jordi M.
Research Group/s: Traducció de Clàssics Valencians a Llengües Europees
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Keywords: Evidentiality | Grammaticalization | Subjectification | Copulative verbs | Old Catalan
Knowledge Area: Filología Catalana
Issue Date: 2012
Publisher: University of California, Santa Barbara. Department of Spanish and Portuguese | Institut Virtual Internacional de Traducció (IVITRA)
Citation: eHumanista/IVITRA. 2012, 2: 41-84
Abstract: S’estudia en aquest article l'evolució semàntica dels derivats del verb llatí PARERE, en llatí tardà i català medieval, a fi de descriure com es genera, en les llengües romàniques, els marcadors evidencials. S’hi analitza les conseqüències sintàctiques d’aquest procés (p. ex., el sorgiment dels usos pseudoimpersonals i atributius de parèixer). Pren com a referència la semàntica diacrònica d‟orientació cognitiva i es fonamenta en l’estudi de corpus (CIGCA). | This article studies the semantic evolution of words in Late Latin and Medieval Catalan that derive from the Latin verb PARERE in order to show how evidentiality is produced in Romance Languages.
Sponsor: Aquest treball s’inclou al si de la matriu de l’Institut Superior d’Investigació Cooperativa IVITRA [ISIC-IVITRA] de la Generalitat Valenciana (ISIC/012/042), en l’activitat dels projectes Digicotracam (Programa PROMETEU per a Grups d’Investigació en I+D d’Excel·lència, Generalitat Valenciana [Ref.: PROMETEU-2009-042], “aquest és un projecte cofinançat pel FEDER de la UE”), “Gramàtica del Català Antic” (finançat pel MICINN [Ref.: FFI2009-13065/FIL]), “Constitució d’un Corpus per a la Gramàtica del Català Antic” (finançat per l’IEC [IVITRA-IEC/PT2008-MARTINES01]), “Preparació de la proposta de projecte europeu Digital Library of Multilingual Translations of Europe - International Virtual Institute of Traslation - DILIMTE-IVITRA [ICT-2007.4.3] (finançat pel MICINN [Ref.: FFI2008-02182-I]), “Biblioteca Digital Plurilingüe del Mediterrani / Multilingual Digital Library of The Mediterranean Neighbourhood-IVITRA” (finançat pel MICINN [Ref. FFI2010-09064-I]), “Gramàtica del Català Modern (1601-1834)” (finançat pel MINECO, Ref. FFI2012-37103) i el “Grup d’Investigació en Tecnologia Educativa en Història de la Cultura, Diacronia lingüística i Traducció” (finançat pel Vicerectorat de Tecnologia i Innovació Educativa de la UA [Ref. GITE-09009-UA]). I se situa també al si dels programes d’investigació de la Seu Universitària de La Nucia (UA).
URI: http://hdl.handle.net/10045/34297
ISSN: 1540-5877
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Peer Review: si
Publisher version: http://www.ehumanista.ucsb.edu/eHumanista%20IVITRA/Volume%202/index.shtml
Appears in Collections:INV - TRACLAVAL - Articles de Revistes

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thumbnail2012_Antoli_eHumanistaIVITRA.pdf940,87 kBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.