La llengua de les Poesies d’Ausiàs Marc: un tast de la sintaxi (i)

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/34282
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: La llengua de les Poesies d’Ausiàs Marc: un tast de la sintaxi (i)
Autor/es: Martines, Josep | Montserrat Buendia, Sandra
Grupo/s de investigación o GITE: Traducció de Clàssics Valencians a Llengües Europees
Centro, Departamento o Servicio: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Palabras clave: March, Ausiàs | Català | Sintaxi | Perífrasis
Área/s de conocimiento: Filología Catalana
Fecha de publicación: 2009
Editor: University of Cambridge | Universitat Oberta de Catalunya | University of Kent
Cita bibliográfica: Journal of Catalan Studies. 2009: 1-32
Resumen: Pararem atenció sobre la construcció “Preposició en + Gerundi” (que té en Marc una de les primeres documentacions en l’expressió de l’anterioritat immediata) i sobre les perífrasis “estar + Gerundi” i “venir a/ en + Infinitiu”. Aquestes qüestions sintàctiques tenen un relleu particular dins els processos de gramaticalització en català, en l’estudi de la variació diacrònica, funcional i territorial i, finalment, en la construcció del model de llengua normativa contemporani.
URI: http://hdl.handle.net/10045/34282
ISSN: 1139-0271
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/article
Revisión científica: si
Versión del editor: http://www.anglo-catalan.org/jocs/12/index.html
Aparece en las colecciones:INV - TRACLAVAL - Articles de Revistes

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
Thumbnail01%20Martines%20Montserrat.pdf195,86 kBAdobe PDFAbrir Vista previa


Todos los documentos en RUA están protegidos por derechos de autor. Algunos derechos reservados.