CHISPA-MT: un consorcio para el desarrollo de sistemas de traducción automática entre las lenguas china y castellana

Empreu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem http://hdl.handle.net/10045/3344
Información del item - Informació de l'item - Item information
Títol: CHISPA-MT: un consorcio para el desarrollo de sistemas de traducción automática entre las lenguas china y castellana
Autors: Banchs Martínez, Rafael Enrique
Paraules clau: Traducción automática estadística | Comunicación bilingüe | Chino | Castellano | Statistical machine translation | Bilingual communication | Chinese | Spanish
Data de publicació: de setembre-2006
Editor: Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural
Citació bibliogràfica: BANCHS MARTÍNEZ, Rafael Enrique. "CHISPA-MT: un consorcio para el desarrollo de sistemas de traducción automática entre las lenguas china y castellana". Procesamiento del lenguaje natural. N. 37 (sept. 2006). ISSN 1135-5948, pp. 347-348
Resum: El presente proyecto de investigación pretende el estudio y desarrollo de tecnologías para la traducción automática en sistemas de comunicación chino-castellano y castellano-chino. El proyecto combina una línea de investigación básica con una línea de investigación aplicada cuyo objetivo es la utilización de las tecnologías generadas en el desarrollo de herramientas específicas para la comunicación bilingüe. | The main goal of this research project is the study and development of machine translation technologies for Chinese-to-Spanish and Spanish-to-Chinese communication systems. The project combines a basic research activity along with an applied research work which objective is the implementation of the developed machine translation technologies into specific tools and systems for bilingual communications.
URI: http://hdl.handle.net/10045/3344
ISSN: 1135-5948
Idioma: spa
Tipus: info:eu-repo/semantics/article
Apareix a la col·lecció: Revistas - Procesamiento del Lenguaje Natural - Nº 37 (septiembre 2006)

Arxius per aquest ítem:
Arxius per aquest ítem:
Arxiu Descripció Tamany Format  
ThumbnailPLN_37_42.pdf44,99 kBAdobe PDFObrir Vista prèvia


Tots els documents dipositats a RUA estan protegits per drets d'autors. Alguns drets reservats.