Benimantell i la Vall de Guadalest en el període andalusí, segles VIII-XV

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/33077
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Benimantell i la Vall de Guadalest en el període andalusí, segles VIII-XV
Authors: Franco-Sánchez, Francisco | Constán-Nava, Antonio
Research Group/s: Grupo de Investigación en Estudios Árabes e Islámicos Sharq Al-Andalus (SAA) | Poder Público, Sociedad y Cultura en el Reino de Valencia, ss. XIII-XV
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filologías Integradas
Keywords: Benimantell | Vall de Guadalest | Al-Andalus | Segles VIII-XV
Knowledge Area: Estudios Árabes e Islámicos
Issue Date: 2013
Publisher: Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert
Citation: FRANCO SÁNCHEZ, Francisco; CONSTÁN NAVA, Antonio. “Benimantell i la Vall de Guadalest en el període andalusí, segles VIII-XV”. En: Conéixer Benimantell / coordinació a càrrec de Josep Martines, Vicent Martines, Juan P. Martínez Solbes. Alacant : Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, 2013. ISBN 978-84-7784-638-3, pp. 111-132
Sponsor: La realizació d’aquest treball s’inclou en el marc del Projecte DIGICOTRACAM, en el si del Programa Prometeu de la Generalitat Valenciana per a Grups de Recerca d’I+D d’Excel·lència, ref. PROMETEO-2009-042, tot això desenvolupat dintre del Projecte IVITRA (http://www.ivitra.ua.es ).
URI: http://hdl.handle.net/10045/33077
ISBN: 978-84-7784-638-3
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/bookPart
Peer Review: si
Appears in Collections:INV - SAA - Capítulos de Libros
INV - PSOCU - Capítols de Llibres

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailFranco_Sanchez_F_Constan_Nava_A_Benimantell_i_la_Vall_de_Guadalest.pdf2,73 MBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.