El Misteri d'Elx com a adaptació teatral de la Legenda aurea

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/33027
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: El Misteri d'Elx com a adaptació teatral de la Legenda aurea
Autor/es: Càmara Sempere, Hèctor
Grupo/s de investigación o GITE: Els Escriptors i la Impremta en el Pas del Segle XV al XVI | Literatura Catalana Medieval (LICATMED)
Centro, Departamento o Servicio: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana | Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
Palabras clave: Misteri d'Elx | Teatre medieval | Legenda aurea | Voragine
Área/s de conocimiento: Literatura Catalana
Fecha de publicación: 2013
Editor: Publicacions de l'Abadia de Montserrat
Cita bibliográfica: CÀMARA I SEMPERE, Hèctor. "El Misteri d'Elx com a adaptació teatral de la Legenda aurea". En: Miscel·lània Albert Hauf / Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes ... [et al.]. Barcelona : Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2013. Vol. 5. ISBN 978-84-9883-596-0, pp. 57-84
Resumen: El present treball, deutor d'altres anteriors, pretén avançar en la comparació entre la "Legenda aurea", escrita per Jacobus de Voragine cap al 1260, i el "Misteri d'Elx", drama religiós de temàtica assumpcionista de finals del segle XV, si és possible, d'una manera més exhaustiva i detinguda, sense oblidar les coses que ja s'han dit. Aquesta comparació entre les dues obres ha permés veure que el "Misteri d'Elx" és una adaptació prou fidel del capítol de l'assumpció que arreplega la "Legenda aurea".
Patrocinador/es: Aquest estudi s'emmarca en el projecte d'investigació Edición crítica digital de textos hagiográficos de la literatura catalana de los siglos XV i XVI (FFI2009-11594/FILO).
URI: http://hdl.handle.net/10045/33027
ISBN: 978-84-9883-596-0 (Vol. 5) | 978-84-9883-389-8 (Obra completa)
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/bookPart
Revisión científica: si
Aparece en las colecciones:INV - EXPLANAT - Capítols de Llibres
INV - LICATMED - Capítols de Llibres

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
ThumbnailHector_Camara_El_Misteri_d_Elx_com_a_adptacio_teatral_de_la_Legenda_aurea.pdf1,02 MBAdobe PDFAbrir Vista previa


Todos los documentos en RUA están protegidos por derechos de autor. Algunos derechos reservados.