El Misteri d'Elx com a adaptació teatral de la Legenda aurea

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/33027
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: El Misteri d'Elx com a adaptació teatral de la Legenda aurea
Authors: Càmara Sempere, Hèctor
Research Group/s: Els Escriptors i la Impremta en el Pas del Segle XV al XVI | Literatura Catalana Medieval (LICATMED)
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana | Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
Keywords: Misteri d'Elx | Teatre medieval | Legenda aurea | Voragine
Knowledge Area: Literatura Catalana
Issue Date: 2013
Publisher: Publicacions de l'Abadia de Montserrat
Citation: CÀMARA I SEMPERE, Hèctor. "El Misteri d'Elx com a adaptació teatral de la Legenda aurea". En: Miscel·lània Albert Hauf / Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes ... [et al.]. Barcelona : Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2013. Vol. 5. ISBN 978-84-9883-596-0, pp. 57-84
Abstract: El present treball, deutor d'altres anteriors, pretén avançar en la comparació entre la "Legenda aurea", escrita per Jacobus de Voragine cap al 1260, i el "Misteri d'Elx", drama religiós de temàtica assumpcionista de finals del segle XV, si és possible, d'una manera més exhaustiva i detinguda, sense oblidar les coses que ja s'han dit. Aquesta comparació entre les dues obres ha permés veure que el "Misteri d'Elx" és una adaptació prou fidel del capítol de l'assumpció que arreplega la "Legenda aurea".
Sponsor: Aquest estudi s'emmarca en el projecte d'investigació Edición crítica digital de textos hagiográficos de la literatura catalana de los siglos XV i XVI (FFI2009-11594/FILO).
URI: http://hdl.handle.net/10045/33027
ISBN: 978-84-9883-596-0 (Vol. 5) | 978-84-9883-389-8 (Obra completa)
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/bookPart
Peer Review: si
Appears in Collections:INV - EXPLANAT - Capítols de Llibres
INV - LICATMED - Capítols de Llibres

Files in This Item:


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.