Pràctica 14. Experiències a l’escola infantil: hort escolar

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/31528
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: Pràctica 14. Experiències a l’escola infantil: hort escolar
Autor/es: Gomis Selva, Nieves | Sánchez Colodrero, Vicente | Delgado, Beatriz
Centro, Departamento o Servicio: Universidad de Alicante. Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica
Asignatura/s: Psicología Evolutiva de 0 a 3 Años | Psicología Evolutiva de 3 a 6 Años
Estudios en los que se imparte: Grado en Maestro en Educación Infantil
Código: 17101 | 17108
Palabras clave: Experiència | Hort escolar | Escola infantil
Área/s de conocimiento: Psicología Evolutiva y de la Educación
Fecha de creación: jul-2013
Fecha de publicación: jul-2013
Editor: Universitat d'Alacant. Servei de Política Lingüística
Cita bibliográfica: GOMIS SELVA, Nieves; SÁNCHEZ COLODRERO, Vicente; DELGADO DOMENECH, Beatriz. "Pràctica 14. Experiències a l’escola infantil: hort escolar". En: Psicologia Evolutiva de 0 a 3 anys: manual de pràctiques. Alacant : Universitat d'Alacant, Servei de Política Lingüística, 2013. (Materials de suport a la docència en valencià ; 149). ISBN 978-84-9717-269-1, pp. 63-66
Resumen: El material audiovisual de suport de la pràctica ens permet conèixer de prop l’Escola Infantil Municipal Rosa Fernández d’Elx: equip pedagògic, famílies, projectes, estil educatiu, ideari i organització, així com un dels projectes més importants i innovadors que en ella es desenvolupen: el projecte de “l’Hort Ecològic”. A més, en el documental podrem conèixer diferents percepcions de l’escola i del projecte aportades per un professor d’un cicle formatiu de grau superior, tres alumnes en pràctiques i algunes famílies que porten als seus fills a l’escola. Aquesta experiència pedagògica ens permetrà analitzar i reflexionar sobre l’impacte de contextos estimulants i les propostes educatives de qualitat en el desenvolupament global del infant.
URI: http://hdl.handle.net/10045/31528
ISBN: 978-84-9717-269-1
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/bookPart
Aparece en las colecciones:Docencia - Ciencias Sociales y Jurídicas - Ejercicios / Prácticas / Exámenes

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
Thumbnail19_Pràctica 14.pdf24,18 kBAdobe PDFAbrir Vista previa


Todos los documentos en RUA están protegidos por derechos de autor. Algunos derechos reservados.