Traducció, difusió i recepció poliglota dels clàssics de la literatura catalana. Les traduccions del Curial e Güelfa (edició interlineal multilingüe)

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/3144
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: Traducció, difusió i recepció poliglota dels clàssics de la literatura catalana. Les traduccions del Curial e Güelfa (edició interlineal multilingüe)
Autor/es: Fuster Ortuño, María Ángeles
Grupo/s de investigación o GITE: Traducció de Clàssics Valencians a Llengües Europees. Estudis Literaris, Lingüistics i Traductològics Comparats | Poder Público, Sociedad y Cultura en el Reino de Valencia, SS. XIII-XV | Literatura Catalana de l'Edat Mitjana i del Renaixement i les seus Relacions Romàniques
Centro, Departamento o Servicio: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
Palabras clave: Traducció | Multilinguisme | Literatura medieval | Noves tecnologogies
Área/s de conocimiento: Traducción | Literatura Medieval
Fecha de creación: 2006
Fecha de publicación: 2007
Editor: Shaker Verlag
Cita bibliográfica: FUSTER ORTUÑO, María Ángeles. "Traducció, difusió i recepció poliglota dels clàssics de la literatura catalana. Les traduccions del Curial e Güelfa (edició interlineal multilingüe)". En: Fronteres entre l’universal i el particular en la literatura catalana / Jordi Jané i Lligé, Johannes Kabatek (ed.). Aachen : Shaker Verlag, 2007. (Biblioteca Catalànica Germànica ; Bd. 6). ISBN 978-3-8322-6308-9, pp. 13-23
Patrocinador/es: Aquesta investigació s’emmarca en el context del projecte de recerca per a la “Promoció exterior de la llengua, la literatura i la cultura valenciana a través de diferents programes d'actuacions” [IVITRA-UA/Acadèmia Valenciana de la Llengua (ACADEMIAVALENCIANA2-05N)]. A més, també se situa quant a la metodologia a l’empara de la “Xarxa de Excel·lència Europea “Translation, Multilingualism, Information and Communication Technologies, and Transference of Knowledge” (TRAMICTEK)” [UE-6FP-IST/NG-NoE/STREP-2004-64988, UE- 6FP-IST/NG-NoE-STREP-2002-UE, MEC- HUM2004-22980-E, GV- IIACDI/2004/8, UA- ACPE2-01, UA- ACPE4-01.
URI: http://hdl.handle.net/10045/3144
ISBN: 978-3-8322-6308-9
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/bookPart
Revisión científica: si
Aparece en las colecciones:INV - LICATEMER - Capítols de Llibres
INV - TRACLAVAL - Capítols de Llibres
INV - PSOCU - Capítols de Llibres

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
ThumbnailMaFuster-Tubinga-Recepcio Multilingue-Curial.pdf129,05 kBAdobe PDFAbrir Vista previa


Todos los documentos en RUA están protegidos por derechos de autor. Algunos derechos reservados.