Diccionari específic dels substantius i dels adjectius del Tirant lo Blanc

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/31315
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: Diccionari específic dels substantius i dels adjectius del Tirant lo Blanc
Autor/es: Baile López, Eduard
Director de la investigación: Alemany Ferrer, Rafael
Centro, Departamento o Servicio: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Palabras clave: Diccionari | Específic | Substantius | Adjetius | Tirant lo Blanc
Área/s de conocimiento: Filología Catalana
Fecha de creación: 2013
Fecha de publicación: 2013
Fecha de lectura: 10-may-2013
Editor: Universidad de Alicante
Resumen: La finalitat del projecte de tesi d'Eduard Baile López és la confecció d'un dicionari específic dels substantius i dels adjetius qualificatius del Tirant lo Blanc de Joanot Martorell, una tasca que parteix de les concordances lematitzades del corpus lèxic tirantià, objecte del projecte de DEA d'aquest doctorand. Les entrades, a més de les definicions semàntiques dels lemes, descrits gramaticalment i regularitzats ortogràficament per a facilitar la consulta, i de les seues accepcions acompanyades sempre d'exemples literals il·lustratius, inclouran informació del comportament sintagmàtic pertinent (locucions i, a manera d'apèndix , parèmies) i de les variants ortogràfiques o flexives amb el nombre d'ocurrències respectiu.
URI: http://hdl.handle.net/10045/31315
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Aparece en las colecciones:Tesis doctorales

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
Thumbnailtesi_eduard_baile_volum_I.pdfEstudi introductori1,32 MBAdobe PDFAbrir Vista previa
Thumbnailtesi_eduard_baile_volum_II.pdfDiccionari (A-L)1,62 MBAdobe PDFAbrir Vista previa
Thumbnailtesi_eduard_baile_volum_III.pdfDiccionari (M-Z) i apèndixs1,73 MBAdobe PDFAbrir Vista previa


Este ítem está licenciado bajo Licencia Creative Commons Creative Commons