La traducció feminista: comparació del concepte d'equivalència de la teoria feminista amb el de les escoles lingüístiques

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/2755
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: La traducció feminista: comparació del concepte d'equivalència de la teoria feminista amb el de les escoles lingüístiques
Autor/es: Fuster Ortuño, María Ángeles
Grupo/s de investigación o GITE: Traducció de Clàssics Valencians a Llengües Europees. Estudis Literaris, Lingüistics i Traductològics Comparats | Poder Público, Sociedad y Cultura en el Reino de Valencia, SS. XIII-XV
Centro, Departamento o Servicio: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
Palabras clave: Traducció | Feminisme | Literatura Medieval
Área/s de conocimiento: Traducción | Feminismo | Literatura Medieval
Fecha de creación: 2005
Fecha de publicación: 2005
Editor: Universidad Nacional de Educación a Distancia
Cita bibliográfica: FUSTER ORTUÑO, María Ángeles. "La traducció feminista: comparació del concepte d'equivalència de la teoria feminista amb el de les escoles lingüístiques". Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca. N. 11 (2005). ISSN 1130-8508, pp. 241-258
Resumen: L’objecte d’aquest treball és estudiar i analitzar les característiques generals i els objectius de les teories feministes de la traducció. Un dels pilars bàsics de la teoria feminista de la traducció és la noció del concepte d’equivalència, noció diferent a la que fins el moment estava tradicionalment acceptada. Per aquest motiu, analitzarem la concepció tradicional de l’equivalència de Roman Jakobson, Georges Mounin, J.C. Catford i Eugene A. Nida, pertanyents a les escoles lingüístiques, i explicarem les seues diferències respecte al concepte feminista de l’equivalència.
Patrocinador/es: Aquesta investigació s’emmarca en el context del projecte de recerca per a la “Promoció exterior de la llengua, la literatura i la cultura valenciana a través de diferents programes d'actuacions” [IVITRA-UA/Acadèmia Valenciana de la Llengua (ACADEMIAVALENCIANA2-05N)]. A més, també se situa quant a la metodologia a l’empara de la “Xarxa de Excel·lència Europea “Translation, Multilingualism, Information and Communication Technologies, and Transference of Knowledge” (TRAMICTEK)” [UE-6FP-IST/NG-NoE/STREP-2004-64988, UE- 6FP-IST/NG-NoE-STREP-2002-UE, MEC- HUM2004-22980-E, GV- IIACDI/2004/8, UA- ACPE2-01, UA- ACPE4-01].
URI: http://hdl.handle.net/10045/2755
ISSN: 1130-8508
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/article
Revisión científica: si
Aparece en las colecciones:INV - TRACLAVAL - Articles de Revistes
INV - PSOCU - Articles de Revistes

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
ThumbnailMaFuster-LenguasCatalanaGallegaVasca-UNED.pdf85,44 kBAdobe PDFAbrir Vista previa


Todos los documentos en RUA están protegidos por derechos de autor. Algunos derechos reservados.