La (in)seguretat lingüística dels jóvens valencians

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/2729
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: La (in)seguretat lingüística dels jóvens valencians
Autor/es: Baldaquí Escandell, Josep Maria
Grupo/s de investigación o GITE: Sociolingüística: Planificació Lingüística i Educació
Centro, Departamento o Servicio: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
Palabras clave: Inseguridad lingüística | Linguistic insecurity | Educació bilingüe | Bilingual education
Área/s de conocimiento: Sociolingüística | Filología Catalana
Fecha de creación: 2002
Fecha de publicación: 2002
Editor: Associació de Sociolingüistes de Llengua Catalana
Cita bibliográfica: BALDAQUÍ ESCANDELL, Josep Maria. "La (in)seguretat lingüística dels jóvens valencians". Treballs de sociolingüística catalana. N. 16 (2002). ISSN 0211-0784, pp. 147-168
Resumen: Aquest estudi analitza el fenomen de la inseguretat en l'ús d'una llengua minoritzada (la llengua catalana) entre els jóvens en relació amb les característiques del programa educatiu en què es troben escolaritzats (programes bilingües o monolingües). | This article analises the linguistic insecurity in the use of a minority language (Catalan language in the Valencian Country) among the young people in relation with the linguistics features of the educational program they are enroled: bilingual or monolingual programs.
Patrocinador/es: Aquest treball s'ha realitzat dins del Programa d'investigació "Variació lingüística generacional i ensenyament del valencià" (GV-2433/94), aprovat en el Programa de Projectes d'Investigació Científica i Desenvolupament Tecnològic de la Generalitat Valenciana.
URI: http://hdl.handle.net/10045/2729
ISSN: 0211-0784
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/article
Revisión científica: si
Aparece en las colecciones:INV - SPLE - Articles d'Investigació / Research Papers Published in Scientific Journals
INV - EXPLANAT - Articles de Revistes

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
ThumbnailBaldaqui - TSC.pdf723,26 kBAdobe PDFAbrir Vista previa


Este ítem está licenciado bajo Licencia Creative Commons Creative Commons