Splassshf: còmic i experimentació narrativa

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/26850
Full metadata record
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorMaestre-Brotons, Antoni-
dc.contributor.otherUniversidad de Alicante. Departamento de Filología Catalanaes
dc.date.accessioned2013-02-19T11:44:46Z-
dc.date.available2013-02-19T11:44:46Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationMAESTRE BROTONS, Antoni. “Splassshf: còmic i experimentació narrativa”. Ítaca. Revista de Filologia. Núm. 3 (2012). ISSN 2172-5500, pp. 149-177es
dc.identifier.issn2172-5500-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10045/26850-
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.14198/ITACA2012.3.05-
dc.description.abstractEncara que el còmic té una trajectòria centenària, cal esperar la década dels setanta perquè la seua influència es faça notar en la literatura. En aquell moment es produeix el famós debat entre els apocalíptics i els integrats respecte a la cultura de masses apuntat per Umberto Eco, que provocarà en els escriptors més joves el refús a la tradició i als criteris acadèmics sobre excel·lència literària. Els autors més agosarats experimentaran amb els recursos que els gèneres populars poden aportar per a explorar nous estils. Si bé la relació que la literatura estableix amb el cinema ha generat nombrosos estudis, en canvi manquen aproximacions crítiques a la influència que els altres gèneres visuals i audiovisuals com el còmic o la televisió han exercit sobre la narrativa. Aquesta és una qüestió que se situa en l’àmbit dels estudis sobre la interdiscursivitat. Per tant, no pot deixar de banda aspectes com la serialitat, la construcció narrativa basada en la juxtaposició, les onomatopeies, l’humor o els protagonistas inanimats o animals.es
dc.description.abstractAlthough comic has a long tradition, only after the seventies can its influence be traced in literature. Then the famous debate between what Umberto Eco called apocalyptic and integrated regarding mass culture took place, which led the youngest authors to refuse tradition and academic yardsticks about literary quality. The most daring writers will experiment with resources from the popular genres to explore new literary styles. There are numerous studies about the relationship between literature and cinema; however the link with other visual and audiovisual genres such as comic or television has not been paid enough critical attention. This is a question matter related to interdiscursivity. Therefore some aspects such as seriality, narrative construction based on juxtaposition, onomatopoeia, humour, inanimate characters or animals have to be examined.es
dc.languagecates
dc.publisherUniversitat d'Alacant. Departament de Filologia Catalanaes
dc.subjectCòmices
dc.subjectNarrativaes
dc.subjectCultura de masseses
dc.subjectInterdiscursivitates
dc.subjectExperimentalismees
dc.subjectComices
dc.subjectFictiones
dc.subjectMass culturees
dc.subjectInterdiscoursivityes
dc.subjectExperimentalismes
dc.subject.otherLiteraturaes
dc.titleSplassshf: còmic i experimentació narrativaes
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlees
dc.peerreviewedsies
dc.identifier.doi10.14198/ITACA2012.3.05-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses
Appears in Collections:Ítaca. Revista de Filologia - 2012, Núm. 3
INV - GRLC - Treballs sobre Literatura del Jo

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailItaca_03_05.pdf288,36 kBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.