Algunes consideracions sobre la poesia profana de Miquel Peres compilada en el Cancionero General de Hernando del Castillo

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/2623
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: Algunes consideracions sobre la poesia profana de Miquel Peres compilada en el Cancionero General de Hernando del Castillo
Autor/es: Arronis Llopis, Carme
Grupo/s de investigación o GITE: Els Escriptors i la Impremta en el Pas del Segle XV al XVI
Centro, Departamento o Servicio: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Palabras clave: Literatura cançoner | Peres, Miquel | Preguntes i respostes | Verdancha, Joan
Área/s de conocimiento: Literatura catalana medieval
Fecha de creación: 20-sep-2005
Fecha de publicación: sep-2007
Editor: Universidad de León. Secretariado de Publicaciones y Medios Audiovisuales
Cita bibliográfica: ARRONIS LLOPIS, Carme. "Algunes consideracions sobre la poesia profana de Miquel Peres compilada en el Cancionero General de Hernando del Castillo". En: Actas del XI Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval : celebradas en León, del 20 al 24 de septiembre de 2005 / Armando López Castro, María Luzdivina Cuesta Torre (eds.). León. Universidad de Léon. Secretariado de Publicaciones y Medios Audiovisuales , 2007. ISBN 84-9773-357-6
Resumen: Aquest treball és una primera aproximació a l'única composició profana coneguda de l'autor valencià del segle XV Miquel Peres, «Demanda feta per Miquel Peris a Verdanxa», poesia compilada en la segona edició del Cancionero General de Hernando del Castillo, editat a València el 1514. En primer lloc farem algunes reflexions sobre el context sociocultural de la València de les darreries del segle XV a fi d'emmarcar Miquel Peres i la seua producció, per centrar-nos després en l'estudi i les particularitats d'aquesta composició.
Patrocinador/es: Aquest estudi s'emmarca en el projecte de tesis: Estudi i edició en el sistema TEI de l'obra completa de l'autor valencià Miquel Peres, finançat per l'obtenció de la beca de la Generalitat Valenciana FPI modalitat A, ref.: CTBPRA/2004/007.
URI: http://hdl.handle.net/10045/2623
ISBN: 84-9773-357-6
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/bookPart
Derechos: Es pot fer ús d'aquest document sempre que se'n cite l'autoria.
Revisión científica: si
Aparece en las colecciones:INV - EXPLANAT - Comunicacions en Congressos, Conferències, etc.

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
ThumbnailArronis_Peres_CG14.pdf4,51 MBAdobe PDFAbrir Vista previa


Este ítem está licenciado bajo Licencia Creative Commons Creative Commons