Concepte d’“equivalència”: gènere i traducció. Jocs de perspectives no equivalents entre la teoria feminista i les escoles lingüístiques

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/2620
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: Concepte d’“equivalència”: gènere i traducció. Jocs de perspectives no equivalents entre la teoria feminista i les escoles lingüístiques
Autor/es: Fuster Ortuño, María Ángeles
Grupo/s de investigación o GITE: Poder Público, Sociedad y Cultura en el Reino de Valencia, SS. XIII-XV | Traducció de Clàssics Valencians a Llengües Europees. Estudis Literaris, Lingüistics i Traductològics Comparats
Centro, Departamento o Servicio: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
Palabras clave: Traducció | Feminisme | Lingüística | Gènere
Área/s de conocimiento: Traducción | Lingüística
Fecha de creación: 2006
Fecha de publicación: 30-oct-2007
Resumen: This paper analyzes general features and most important objectives of feminist translation. One of the main principles of this theory is the non-acceptance of the traditional definition of equivalence. For this reason, we will compare feminist conception of equivalence with that of four essential authors pertaining to linguistic theories (Roman Jakobson, Georges Mounin, J.C. Catford and Eugene A. Nida).
Descripción: Conferència dictada en el Congrés Internacional "Traducció i Intercanvi Cultural en l'Època de la Globalització", Universitat de Barcelona, 16-19 Maig 2006. La publicació de les actes d'aquest congrés està prevista per a 2008.
Patrocinador/es: Aquesta investigació s’emmarca en el context del projecte de recerca per a la “Promoció exterior de la llengua, la literatura i la cultura valenciana a través de diferents programes d'actuacions” [IVITRA-UA/Acadèmia Valenciana de la Llengua (ACADEMIAVALENCIANA2-05N)]. A més, també se situa quant a la metodologia a l’empara de la “Xarxa de Excel·lència Europea “Translation, Multilingualism, Information and Communication Technologies, and Transference of Knowledge” (TRAMICTEK)” [UE-6FP-IST/NG-NoE/STREP-2004-64988, UE- 6FP-IST/NG-NoE-STREP-2002-UE, MEC- HUM2004-22980-E, GV- IIACDI/2004/8, UA- ACPE2-01, UA- ACPE4-01.
URI: http://hdl.handle.net/10045/2620
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/preprint
Revisión científica: si
Aparece en las colecciones:INV - TRACLAVAL - Comunicacions a Congressos, Conferències, etc.

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
ThumbnailFusterMAngels2006Gènere.pdf75,28 kBAdobe PDFAbrir Vista previa


Todos los documentos en RUA están protegidos por derechos de autor. Algunos derechos reservados.