Migracions mudèjars i disputes senyorials al sud valencià a les darreries de l’Edat Mitjana

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/25679
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Migracions mudèjars i disputes senyorials al sud valencià a les darreries de l’Edat Mitjana
Other Titles: Mudejar migrations and lordly conflicts in the Southern Kingdom of Valencia at the end of the Middle Ages
Authors: Ponsoda López de Atalaya, Santiago
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Historia Medieval, Historia Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográficas
Keywords: Regne de València | Segle XV | Musulmans | Migració | Senyors | Monarquia | Conflictivitat | Valencian Kingdom | 15th century | Muslims | Migration | Nobility | Monarchy | Conflicts
Knowledge Area: Historia Medieval
Issue Date: 2011
Publisher: Universidad de Alicante. Departamento de Historia Medieval, Historia Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográficas
Citation: PONSODA LÓPEZ DE ATALAYA, Santiago. “Migracions mudèjars i disputes senyorials al sud valencià a les darreries de l’Edat Mitjana”. Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval. N. 17 (2011). ISSN 0212-2480, pp. 469-482
Abstract: El descens de la població islàmica al regne de València, des del moment de la conquesta, i la seua importància econòmica van fer que durant el segle XV tant la monarquia com els senyors tractaren de mantenir o atraure als seus territoris a vassalls musulmans. Aquesta lluita per la ma d’obra va provocar nombrosos conflictes entre els interessats. Un fenomen aquest que es va manifestar molt clarament a les terres del sud valencià, on la població musulmana va continuar sent majoritària en moltes localitats. | The fall of the Islamic population in the Valencian Kingdom since the conquest and its economic importance made not only the Crown but also the Nobility try to maintain or attract Muslim vassals to their territories. This fight to get workers caused many conflicts between the interested parties. Such phenomenon became clearly apparent in the South of Valencia, where the population continued being mainly Muslim in many towns.
URI: http://hdl.handle.net/10045/25679 | http://dx.doi.org/10.14198/medieval.2011.17.16
ISSN: 0212-2480
DOI: 10.14198/medieval.2011.17.16
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Peer Review: si
Appears in Collections:Revistas - Historia Medieval - 2011, N. 17
INV - IGE - Artículos de Revistas

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailHistoria_Medieval_17_16.pdf1,87 MBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.