Migracions mudèjars i disputes senyorials al sud valencià a les darreries de l’Edat Mitjana

Empreu sempre aquest identificador per citar o enllaçar aquest ítem http://hdl.handle.net/10045/25679
Información del item - Informació de l'item - Item information
Títol: Migracions mudèjars i disputes senyorials al sud valencià a les darreries de l’Edat Mitjana
Títol alternatiu: Mudejar migrations and lordly conflicts in the Southern Kingdom of Valencia at the end of the Middle Ages
Autors: Ponsoda López de Atalaya, Santiago
Centre, Departament o Servei: Universidad de Alicante. Departamento de Historia Medieval, Historia Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográficas
Paraules clau: Regne de València | Segle XV | Musulmans | Migració | Senyors | Monarquia | Conflictivitat | Valencian Kingdom | 15th century | Muslims | Migration | Nobility | Monarchy | Conflicts
Àrees de coneixement: Historia Medieval
Data de publicació: 2011
Editor: Universidad de Alicante. Departamento de Historia Medieval, Historia Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográficas
Citació bibliogràfica: PONSODA LÓPEZ DE ATALAYA, Santiago. “Migracions mudèjars i disputes senyorials al sud valencià a les darreries de l’Edat Mitjana”. Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval. N. 17 (2011). ISSN 0212-2480, pp. 469-482
Resum: El descens de la població islàmica al regne de València, des del moment de la conquesta, i la seua importància econòmica van fer que durant el segle XV tant la monarquia com els senyors tractaren de mantenir o atraure als seus territoris a vassalls musulmans. Aquesta lluita per la ma d’obra va provocar nombrosos conflictes entre els interessats. Un fenomen aquest que es va manifestar molt clarament a les terres del sud valencià, on la població musulmana va continuar sent majoritària en moltes localitats. | The fall of the Islamic population in the Valencian Kingdom since the conquest and its economic importance made not only the Crown but also the Nobility try to maintain or attract Muslim vassals to their territories. This fight to get workers caused many conflicts between the interested parties. Such phenomenon became clearly apparent in the South of Valencia, where the population continued being mainly Muslim in many towns.
URI: http://hdl.handle.net/10045/25679 | http://dx.doi.org/10.14198/medieval.2011.17.16
ISSN: 0212-2480
DOI: 10.14198/medieval.2011.17.16
Idioma: cat
Tipus: info:eu-repo/semantics/article
Revisió científica: si
Apareix a la col·lecció: Revistas - Historia Medieval - 2011, N. 17
INV - IGE - Artículos de Revistas

Arxius per aquest ítem:
Arxius per aquest ítem:
Arxiu Descripció Tamany Format  
ThumbnailHistoria_Medieval_17_16.pdf1,87 MBAdobe PDFObrir Vista prèvia


Tots els documents dipositats a RUA estan protegits per drets d'autors. Alguns drets reservats.