Experiments senzills de física de fluids amb materials asequibles

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/25484
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Experiments senzills de física de fluids amb materials asequibles
Authors: Abril, Isabel | García Molina, Rafael | Esteve Guilabert, Vicente | Vera Gomis, Pablo de | Abellán, Francisco Javier
Research Group/s: Interacción de Partículas Cargadas con la Materia
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Física Aplicada
Keywords: Fluids | Experiments | Física | Laboratori | Materials quotidians
Knowledge Area: Física Aplicada
Issue Date: 2012
Publisher: Universidad de Alicante
Citation: ABRIL, Isabel, et al. “Experiments senzills de física de fluids amb materials asequibles”. En: X Jornades de Xarxes d'Investigació en Docència Universitària [Recurso electrónico]: la participació i el compromís de la comunitat universitària = X Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria: la participación y el compromiso de la comunidad universitaria / coordinadores, Mª Teresa Tortosa Ybáñez, José Daniel Alvarez Teruel, Neus Pellín Buades. Alicante : Universidad de Alicante, 2012. ISBN 978-84-695-2877-8, pp. 2064-2075
Abstract: Per a una formació acadèmica completa dels alumnes de ciències i d'enginyeries és fonamental la realització d'activitats pràctiques, ja que ajuden a entendre millor els conceptes presentats en les classes teòriques, permeten utilitzar la metodologia científica i ensenyen a presentar de manera adequada els resultats de les experiències realitzades, a més d'exercitar-se en el treball en equip. En aquest projecte presentem experiències de física relacionades amb els fluids, ja que aquesta part de la física és primordial en la pràctica totalitat de les actuals carreres científiques, com ara Biologia, Ciències del Mar, Química, Física ... La novetat d'aquest projecte docent rau en la utilització de nous enfocaments metodològics en el disseny de les pràctiques perquè resulten amenes alhora que formatives. S'incidirà en la simplicitat del disseny de les experiències, la senzillesa de la seua construcció, i en l'ús de materials quotidians i assequibles. D'aquesta manera, es pretén fomentar l'aprenentatge de la física dels fluids per part dels alumnes, estimular el seu interès i suscitar preguntes relacionades amb els conceptes presentats en les classes de teoria. Aquestes demostracions senzilles i sorprenents són un excel·lent recurs didàctic que influeix de manera molt positiva en l'efectivitat de la docència.
URI: http://hdl.handle.net/10045/25484
ISBN: 978-84-695-2877-8
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/conferenceObject
Peer Review: si
Appears in Collections:INV - IPCM - Comunicaciones a Congresos, Conferencias, etc.
Docencia - ICE - Comunicaciones a Congresos, Conferencias, etc.

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Thumbnail2012_Redes UA experiments fluids.pdf566,63 kBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.