Literatura Catalana de l'Edat Mitjana i del Renaixement i les seus Relacions Romàniques

Estudi i anàlisi de les obres en llengua catalana de l'Edat Mitjana i del Renaixement (ss. XII-XVI) al si de la Corona d'Aragó i de les seues relacions en l'àmbit cultural de la Romània (Història Literària, Cultural, Història de la llengua, Traducció i Història --Medieval--).
Edició, digitalització i traducció d'obres literàries, historiogràfiques, científiques i religioses de la Corona d'Aragó i anàlisis de les seues relacions romàniques.

Browse