Pràctica 2: Anàlisi comparativa dels sistemes educatius japonès i espanyol

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/24827
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: Pràctica 2: Anàlisi comparativa dels sistemes educatius japonès i espanyol
Autor/es: Gomis Selva, Nieves | Delgado, Beatriz | Jover Mira, Irene | Sánchez Colodrero, Vicente | González García, María | León Antón, María José
Centro, Departamento o Servicio: Universidad de Alicante. Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica
Asignatura/s: Psicología Evolutiva de 3 a 6 años
Estudios en los que se imparte: Grado en Maestro en Educación Infantil
Código: 17108
Palabras clave: Psicologia evolutiva | Sistema educatiu japonès | Sistema educatiu espanyol
Área/s de conocimiento: Psicología Evolutiva y de la Educación
Fecha de creación: 2012
Fecha de publicación: 2012
Editor: Universitat d'Alacant. Servei de Promoció del Valencià
Cita bibliográfica: GOMIS SELVA, Nieves, et al. "Pràctica 2: Anàlisi comparativa dels sistemes educatius japonès i espanyol". En: Psicologia evolutiva 3-6: de la teoría a la pràctica / Nieves Gomis Selva [et al.]. Alacant : Universitat d'Alacant, Servei de Promoció del Valencià, 2012. (Materials de support a la docència en valencià ; 137). ISBN 978-84-9717-223-3, pp. 21-26
Resumen: El currículum del segon cicle d’educació infantil a la Comunitat Valenciana queda regulat en el Decret 38/2008, que arrepleguen els diversos continguts i les diferents dimensions que cal treballar, com també el sistema d’avaluació més propici per a aquesta etapa evolutiva. El currículum es basa en els principis maduratius, així com en els aspectes que, com a societat, considerem fonamentals per al desenvolupament integral dels xiquets. No obstant això, aquests valors socials no sempre coincideixen entre cultures o països, la qual cosa pot fer variar sensiblement el currículum final. En aquesta pràctica s’analitzaran les similituds i les diferències que hi ha entre els valors i els procediments del nostre sistema educatiu i el sistema educatiu japonès. A través d’aquesta anàlisi, l’alumne podrà reflexionar sobre els diferents aspectes dels sistemes educatius, posar-los en qüestió i valorar críticament els punts forts i dèbils de cadascun.
URI: http://hdl.handle.net/10045/24827
ISBN: 978-84-9717-223-3
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/bookPart
Derechos: Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0
Aparece en las colecciones:Docencia - Ciencias Sociales y Jurídicas - Ejercicios / Prácticas / Exámenes

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
Thumbnail06_fitxa 2. Anàlisi comparativa dels sistemes educatius japonès i espanyol.pdf209,18 kBAdobe PDFAbrir Vista previa


Este ítem está licenciado bajo Licencia Creative Commons Creative Commons