Enric Valor, el valor de les paraules: Escriptor de l’Any 2010 de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/24238
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Enric Valor, el valor de les paraules: Escriptor de l’Any 2010 de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua
Other Titles: Enric Valor, the worth of words: Writer of the Year – 2010 - Acadèmia Valenciana de la Llengua
Authors: Cantó Doménech, Verònica
Keywords: Valor, Enric | Centenari | Acadèmia Valenciana de la Llengua | Rondallística | Exposició | Centenary | Rondalles (folk tales) | Exhibition
Knowledge Area: Filología Catalana
Issue Date: 2011
Publisher: Universitat d'Alacant. Departament de Filologia Catalana
Citation: CANTÓ DOMÉNECH, Verònica. “Enric Valor, el valor de les paraules: Escriptor de l’Any 2010 de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua”. Ítaca. Revista de Filologia. Núm. 2 (2011). ISSN 2172-5500, pp. 63-72
Abstract: La Universitat d’Alacant va reconéixer públicament la figura i l’obra d’Enric Valor a través d’un magnífic Simposi celebrat a l’Aula Magna de la Facultat de Filosofia i Lletres entre els dies 4 i 6 de novembre de 2011. Aquest article s’insereix en el marc de l’homenatge que institucions i entitats han tributat a l’escriptor de Castalla duant l’any en què els valencians han celebrat el centenari del naixement d’Enric Valor. En aquest sentit, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, com a institució de la Generalitat, ha expressat públicament l’admiració i el respecte a tot un homenot de les lletres valencianes designant-lo Escriptor de l’Any 2010, en reconeixement a la valuosa aportació de l’escriptor i lingüista a la recuperació de la llengua i la cultura des del triple vessant de rondallista, novel·lista i lingüista. I ho ha fet duent a terme projectes i iniciatives institucionals pròpies, com ara l’exposició Enric Valor, el valor de les paraules, o les publicacions editades en homenatge al castallut més universal; i també col·laborant amb unes altres institucions i entitats a fi de contribuir a la difusió del llegat d’Enric Valor. | The University of Alicante paid tribute to the figure and work of Enric Valor organizing a magnificent Symposium, which took place in the Aula Magna of the Arts and Humanities School between the 4 th and the 6 th of November of 2011. This article is part of the homage rendered by institutions and organizations to Enric Valor, the writer from Castalla, for the centenary of his birthday, which has been celebrated for a whole year by the Valencian folk. In this sense, the Acadèmia Valenciana de la Llengua, as an institution belonging to the Valencian Government, has publicly expressed its admiration and respect for the great man of Valencian letters, naming him Writer of the Year 2010, in recognition of his great contribution to the recovery of the Catalan language and culture in his three facets as a rondallista (folk tale writer), novel author and linguist. This institution has shown his admiration organizing projects and institutional actions, such as the exhibition Enric Valor, el valor de les paraules (Enric Valor, the worth of words), or the books published in homage to the most universal man from Castalla; it has also cooperated with other institutions and organizations to contribute to the dissemination of Enric Valor’s heritage.
URI: http://hdl.handle.net/10045/24238 | http://dx.doi.org/10.14198/ITACA2011.2.04
ISSN: 2172-5500
DOI: 10.14198/ITACA2011.2.04
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Peer Review: si
Appears in Collections:Ítaca. Revista de Filologia - 2011, Núm. 2

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailItaca_02_04.pdf135,05 kBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.