Entrevista a Vicent Pascual: del bilingüisme al plurilingüisme escolar

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/24199
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Entrevista a Vicent Pascual: del bilingüisme al plurilingüisme escolar
Authors: Escandell, Dari
Research Group/s: Estudis Transversals: Literatura i Altres Arts en les Cultures Mediterrànies | Recerca de la Literatura Contemporània
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Keywords: Entrevista | Pasqual, Vicent | Educació bilingüe | Multilingüisme | Educació plurilingüe | Sistema educatiu valencià | Interview | Bilingual education | Multilingualism | Plurilingual education | Valencian school system
Knowledge Area: Filología Catalana
Issue Date: 2010
Publisher: Universitat d'Alacant. Departament de Filologia Catalana
Citation: ESCANDELL MAESTRE, Dari. “Entrevista a Vicent Pascual: del bilingüisme al plurilingüisme escolar”. Ítaca. Revista de Filologia. Núm. 1 (2010). ISSN 2172-5500, pp. 265-273
Abstract: Entrevista de Dari Escandell a Vicent Pasqual, a propòsit de l’ordenació del sistema educatiu valencià en relació amb l’ensenyament de llengües. S’hi tracten els programes d’educació bilingüe PEV, PIL i PIP, els programes d’educació bilingüe enriquits (PEBE); el tractament integrat de llengües; el tractament integrat de llengües i continguts; el tractament de les llengües no curriculars dels immigrants; els reptes del plurilingüisme; etc. | An interview to Vicent Pasqual by Dari Escandell, concerning the regulation of the Valencian School System regarding language teaching. The bilingual education programmes PEV, PIL and PIP, the enhanced bilingual programmes (PEBE); content and language integrated learning; dealing with the immigrants’ non-curricular languages; the challenge of plurilinguism, etc. are widely discussed.
URI: http://hdl.handle.net/10045/24199 | http://dx.doi.org/10.14198/ITACA2010.1.18
ISSN: 2172-5500
DOI: 10.14198/ITACA2010.1.18
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Peer Review: si
Appears in Collections:INV - ET - Artícles de Revistes
INV - GRLC - Treballs sobre Literatura del Jo
Revistas - Ítaca - 2010, Núm. 1

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailItaca_01_18.pdf104,33 kBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.