El diari surrealista de J. V. Foix

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/24194
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: El diari surrealista de J. V. Foix
Authors: Maestre-Brotons, Antoni
Center, Department or Service: Universidad de Alicante. Departamento de Filología Catalana
Keywords: Foix, J.V. | Diari surrealista | Surrealisme | Cànon | Dietari | Avantguarda | Prosa poètica | Surrealist diary | Surrealism | Canon | Diary | Avantgarde | Poetic prose
Knowledge Area: Filología Catalana
Issue Date: 2010
Publisher: Universitat d'Alacant. Departament de Filologia Catalana
Citation: MAESTRE BROTONS, Antoni. “El diari surrealista de J. V. Foix”. Ítaca. Revista de Filologia. Núm. 1 (2010). ISSN 2172-5500, pp. 205-220
Abstract: Antoni Maestre focalitza el diari surrealista de J. V. Foix com «una de les obres que més s’allunya de les directrius canòniques del gènere». I proposa així una revisió d’aquest text d’aparença híbrida («un diari escrit en prosa poètica o un conjunt de proses poètiques en forma de diari»), amb una atenció específica a l’originalitat. En efecte: el text de Foix sembla penetrar l’espai de l’inconscient i suggereix un nou concepte de diari. Segons Maestre, aquest nou concepte, a diferència del convencional, «serveix per a expressar la visió de l’art i de l’experiència que preconitzen les avantguardes i, més tard, l’experimentalisme ―o, si es vol, les teories postestructuralistes, o el postmodernisme». | Antoni Maestre brings to a focus the surrealist diary by J. V. Foix as «one of the works showing more distance from the canonical norm of the genre». Thus, he proposes a review of this apparently hybrid kind of text («a diary written in poetic prose or a collection of poetic prose set as a diary»), focusing on its originality. As a matter of fact, Foix’s text seems to penetrate the unconscious and suggests a new concept of diary. According to Maestre, this new concept, unlike the conventional one, «is used to express the view of art and experience extolled by the Avant-garde and, later, by the Experimentalism ―or, let’s say, the Poststructuralist theories, or the Postmodernism».
URI: http://hdl.handle.net/10045/24194 | http://dx.doi.org/10.14198/ITACA2010.1.13
ISSN: 2172-5500
DOI: 10.14198/ITACA2010.1.13
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Peer Review: si
Appears in Collections:Revistas - Ítaca - 2010, Núm. 1
INV - GRLC - Treballs sobre Literatura del Jo

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailItaca_01_13.pdf154,13 kBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.