Un cànon al marge del cànon

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/24193
Registro completo de metadatos
Registro completo de metadatos
Campo DCValorIdioma
dc.contributor.authorLópez-Pampló, Gonçal-
dc.date.accessioned2012-09-18T11:49:17Z-
dc.date.available2012-09-18T11:49:17Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.citationLÓPEZ-PAMPLÓ, Gonçal. “Un cànon al marge del cànon”. Ítaca. Revista de Filologia. Núm. 1 (2010). ISSN 2172-5500, pp. 191-204es
dc.identifier.issn2172-5500-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10045/24193-
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.14198/ITACA2010.1.12-
dc.description.abstractGonçal López-Pampló tracta el fenomen dels blogs, amb tot un seguit de consideracions sobre les tecnologies informàtiques i el desenvolupament del paradigma comunicatiu; sobre com aquest paradigma afecta la noció de cànon; sobre quins són els límits que defineixen el camp literari i el camp digital; i, finalment, sobre el cas concret de La catosfera literària: la primera antologia de blogs en català presentada en format de llibre.es
dc.description.abstractGonçal López-Pampló deals with the emergence of blogs, taking into consideration a clutch of ideas on the Information Technologies and the development of a communication paradigm; on how this paradigm affects the notion of canon; on which are the limits defining the literary and the digital field; and, finally, on the concrete example of La catosfera literària: the first blog anthology in Catalan presented as a book.es
dc.languagecates
dc.publisherUniversitat d'Alacant. Departament de Filologia Catalanaes
dc.subjectBloges
dc.subjectLiteratura autobiogràficaes
dc.subjectCànones
dc.subjectLiteratura en Internetes
dc.subjectParadigma comunicatiues
dc.subjectCamp literaries
dc.subjectCamp digitales
dc.subjectCatosfera literariaes
dc.subjectAutobiographical literaturees
dc.subjectCanones
dc.subjectLiterature on the Internetes
dc.subjectCommunication paradigmes
dc.subjectLiterary fieldes
dc.subjectDigital fieldes
dc.subject.otherFilología Catalanaes
dc.titleUn cànon al marge del cànones
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlees
dc.peerreviewedsies
dc.identifier.doi10.14198/ITACA2010.1.12-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses
Aparece en las colecciones:Revistas - Ítaca - 2010, Núm. 1

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
ThumbnailItaca_01_12.pdf138,76 kBAdobe PDFAbrir Vista previa


Todos los documentos en RUA están protegidos por derechos de autor. Algunos derechos reservados.