Un cànon al marge del cànon

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10045/24193
Información del item - Informació de l'item - Item information
Título: Un cànon al marge del cànon
Autor/es: López-Pampló, Gonçal
Palabras clave: Blog | Literatura autobiogràfica | Cànon | Literatura en Internet | Paradigma comunicatiu | Camp literari | Camp digital | Catosfera literaria | Autobiographical literature | Canon | Literature on the Internet | Communication paradigm | Literary field | Digital field
Área/s de conocimiento: Filología Catalana
Fecha de publicación: 2010
Editor: Universitat d'Alacant. Departament de Filologia Catalana
Cita bibliográfica: LÓPEZ-PAMPLÓ, Gonçal. “Un cànon al marge del cànon”. Ítaca. Revista de Filologia. Núm. 1 (2010). ISSN 2172-5500, pp. 191-204
Resumen: Gonçal López-Pampló tracta el fenomen dels blogs, amb tot un seguit de consideracions sobre les tecnologies informàtiques i el desenvolupament del paradigma comunicatiu; sobre com aquest paradigma afecta la noció de cànon; sobre quins són els límits que defineixen el camp literari i el camp digital; i, finalment, sobre el cas concret de La catosfera literària: la primera antologia de blogs en català presentada en format de llibre. | Gonçal López-Pampló deals with the emergence of blogs, taking into consideration a clutch of ideas on the Information Technologies and the development of a communication paradigm; on how this paradigm affects the notion of canon; on which are the limits defining the literary and the digital field; and, finally, on the concrete example of La catosfera literària: the first blog anthology in Catalan presented as a book.
URI: http://hdl.handle.net/10045/24193 | http://dx.doi.org/10.14198/ITACA2010.1.12
ISSN: 2172-5500
DOI: 10.14198/ITACA2010.1.12
Idioma: cat
Tipo: info:eu-repo/semantics/article
Revisión científica: si
Aparece en las colecciones:Revistas - Ítaca - 2010, Núm. 1

Archivos en este ítem:
Archivos en este ítem:
Archivo Descripción TamañoFormato 
ThumbnailItaca_01_12.pdf138,76 kBAdobe PDFAbrir Vista previa


Todos los documentos en RUA están protegidos por derechos de autor. Algunos derechos reservados.