Apunts per a una lectura del Diari íntim de Ferran Canyameres

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/24186
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Apunts per a una lectura del Diari íntim de Ferran Canyameres
Authors: Camps Arbós, Josep
Keywords: Canyameres, Ferran | Diari | Exili | Literatura autobiogràfica | París | Cànon | Diary | Exile | Autobiographical literature | Paris | Canon
Knowledge Area: Filología Catalana
Issue Date: 2010
Publisher: Universitat d'Alacant. Departament de Filologia Catalana
Citation: CAMPS I ARBÓS, Josep. “Apunts per a una lectura del Diari íntim de Ferran Canyameres”. Ítaca. Revista de Filologia. Núm. 1 (2010). ISSN 2172-5500, pp. 77-93
Abstract: Aquesta aportació contextualitza i comenta el diari pòstum de Ferran Canyameres, testimoni del seu llarg exili. En la reivindicació final, Josep Camps acaba sostenint que aquesta obra «pel seu innegable interés i qualitat literària, mereix ocupar, sens dubte, una posició de privilegi en un futur cànon de la literatura autobiogràfica catalana». | This contribution contextualizes and comments the posthumous diary of Ferran Canyameres, testimony of his long exile. In his final demand, Josep Camps states that ―because of its undeniable interest and literary quality― this work deserves to be in a privileged position in a future canon of the Catalan autobiographical literature.
URI: http://hdl.handle.net/10045/24186 | http://dx.doi.org/10.14198/ITACA2010.1.05
ISSN: 2172-5500
DOI: 10.14198/ITACA2010.1.05
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Peer Review: si
Appears in Collections:Revistas - Ítaca - 2010, Núm. 1

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailItaca_01_05.pdf160,28 kBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.