Josep Vallverdú, un escriptor de dietaris?

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10045/24185
Información del item - Informació de l'item - Item information
Title: Josep Vallverdú, un escriptor de dietaris?
Authors: Calvo Mayor, Roser
Keywords: Vallverdú, Josep | Poètica del diari | Dietari | Literatura del jo | Poetics of diary | Literary diary | Autobiographical literature
Knowledge Area: Filología Catalana
Issue Date: 2010
Publisher: Universitat d'Alacant. Departament de Filologia Catalana
Citation: CALVO MAYOR, Roser. “Josep Vallverdú, un escriptor de dietaris?”. Ítaca. Revista de Filologia. Núm. 1 (2010). ISSN 2172-5500, pp. 65-75
Abstract: Aquest estudi de Roser Calvo examina l’obra dietarística —de singulars característiques— que ha anat confegint el prestigiós escriptor lleidatà Josep Vallverdú, amb una atenció especial a l’obra Quasi nou llunes, obra imbuïda del pes dels anys viscuts. | Roser Calvo studies the dietary works —with singular characteristics— shaped by the prestigious writer from Lleida Josep Vallverdú, paying special attention to the work Quasi nou llunes, a work imbued with the burden of his long life.
URI: http://hdl.handle.net/10045/24185 | http://dx.doi.org/10.14198/ITACA2010.1.04
ISSN: 2172-5500
DOI: 10.14198/ITACA2010.1.04
Language: cat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Peer Review: si
Appears in Collections:Revistas - Ítaca - 2010, Núm. 1

Files in This Item:
Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThumbnailItaca_01_04.pdf122,14 kBAdobe PDFOpen Preview


Items in RUA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.